De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Het filiaal in Waardamme (1889-1993)

klooster en school in Waardamme
luchtfoto van het kloostergebouw en van de school in Waardamme

1889 - 2 zusters van Moorslede trekken op 15 mei, op verzoek van de plaatselijke pastoor Syoen, naar Waardamme (nu een deelgemeente van Oostkamp) om er een kloosterfiliaal te openen en een lagere school voor meisjes te leiden. In een huis nabij de kerk richten ze voorlopig hun woonvertrekken in en twee daartoe geschikte kamers doen dienst als voorlopige 'klaslokalen'.

1890 - De 2 lagere klassen gaan over naar het gebouw van een bestaande vrije school, waar een schoolmeester les geeft.

1891 - Er komt een derde zuster bij als "meesteres" van een speldewerkschool. Vier jaar later neemt ze daarnaast ook de leiding op zich van een kleuterklas.

de St.-Blasiuskerk van Waardamme (einde 19de eeuw)
de St.-Blasiuskerk van Waardamme (einde 19de eeuw)

1898 - Het aantal leerlingen neemt snel toe en de bestaande infrastructuur is ontoereikend. Baron van Caloen schenkt de zusters 8.000 fr voor de aankoop van een perceel grond nabij de kerk, in de St.-Blassiusstraat, waarop, vanaf de maand april, een nieuw klooster en 2 klaslokalen worden opgetrokken. De meerkosten moeten de zusters zélf bijpassen. Op 1 oktober worden de 2 nieuwe klaslokalen in gebruik genomen.

1899 - Op 1 mei, na 10 jaar, kunnen de 4 zusters (1 voor de kleuters, en 3 voor de lagere klassen) hun intrek nemen in de nieuwgebouwde kloosterschool.

reconstructie van een klas uit het begin van de 20ste eeuw
reconstructie van een klas uit het begin van de 20ste eeuw
(op de tentoonstelling n.a.v. het eeuwfeest in 1989)

1914 - Op 26 november, kort na het uitbreken van Wereldoorlog I (1914-18), arriveren 15 zusters, die uit het hoofdklooster van Moorslede zijn verdreven door de Duitse bezetter. Ze bewonen een klaslokaal en brengen de nachten door in de logeerkamer van de pastorij en in privé-woningen. Overdag helpen ze het plaatselijk comité voor voedselbevoorrading, halen etenswaren bij bevriende boeren en bezoeken stervenden, zieken en gekwetsten. Enkelen van hen doen naai- en speldewerk voor de mensen of staan in voor het materiële werk, o.m. in de kerk en in de keuken. Ongeveer 3 jaar kunnen 5 zusters zonder al te veel ongemakken de onderwijsactiviteiten voortzetten. Op vraag van de burgemeester geeft één zuster les in de gemeenteschool (tot 1 maart 1919), waarvan de meester gevlucht is.

1917 - Op 1 november richten de Duitsers het klooster- en schoolgebouw en ook de kerk in als hospitaal. Tien zusters worden overgebracht naar het kloosterfiliaal van Oedelem. Alléén de 5 onderwijszusters mogen blijven en kunnen terecht in de woning van een oude juffrouw. Beurtelings geven ze anderhalf uur les op een fabriekzolder, die ook dienst doet als noodkerk.

in dit kasteel in Ruddervoorde gaven de zusters les in de 1ste helft van 1918
in dit kasteel in Ruddervoorde gaven de zusters les in de 1ste helft van 1918

1918 - In januari krijgen de 5 onderwijszusters de beschikking over het kasteel van baron de Thibault de Boesinghe in Ruddervoorde, waarin 5 provisoire klaslokalen zijn ingericht: één voor de zuster van de gemeenteschool en 4 voor de school van de zusters. De zolder van het het huis van de oude juffrouw, waar de zusters wonen, doet dienst als kleuterklas. In juni eisen de Duitsers het kasteel van de baron op en de zusters mogen terugkeren naar hun klooster. Maar de rust is van korte duur. Eind september worden klooster en school overspoeld door vluchtelingen en vervolgens door terugtrekkende Duitse frontsoldaten. 's Anderendaags komen er Belgische soldaten aan: na 2 dagen van gevechten is Waardamme bevrijd! Na de Wapenstilstand komen 2 klaslokalen vrij en 4 "schoolmeesteressen" geven om beurten elk een halve dag les. Vanaf halfweg december is de toestand weer helemaal normaal.

het 3de leerjaar van de lagere zusterschool (1922)
het 3de leerjaar van de lagere zusterschool (1922)

1920 - De speldewerkschool valt weg, en dat biedt ruimte voor een bijkomende lagere klas. Er verblijven nu 5 zusters in Waardamme.

1935 - 1936 - Bij de 2 bestaande klaslokalen worden er 2 nieuwe bewaarklassen bijgebouwd. Langsheen de 4 klassen loopt voortaan een ruime gang. De brede ingangspoort wordt omgevormd tot een grote 4de graads-keuken.

1939 - Luisterrijke viering van het 50-jarig bestaan van het kloosterfiliaal van Waardamme. Dat gaat gepaard met een stoet, een plechtige mis en een feestzitting met spel en zang in de St.-Jozef-patronaatzaal.

1940 - Wanneer de Duitsers op 10 mei ons land binnenvallen worden de lessen geschorst, want de school is overbevolkt door vluchtelingen en soldaten. Op 6 juni, na de kapitulatie, kunnen de kinderen van Waardamme weer normaal naar school gaan, voor de rest van Wereldoorlog II (1940-45). Alleen tussen 30 augustus 1943 en 30 augustus 1944 nemen Duitse soldaten 2 van de 5 klaslokalen in beslag. Op 3 september kan het nieuwe schooljaar normaal beginnen.

de hele communauteit in 1956
de hele communauteit bij de plechtige inzegening in 1956

Maar liefst twee zusters voor de klas (1957)
maar liefst TWEE zusters voor de klas (1957)

1955 - 1956 - Wegens overbevolking wordt de parochiezaal gebruikt als kleuterschool. Intussen ondergaat de school enkele verbouwingen. De werken starten in maart met de afbraak van enkele oude gebouwen, met het renoveren van de lagere klassen (nieuwe ramen en deuren) en met de oprichting van 2 nieuwe kleuterklassen, die op 2 september 1956 plechtig worden ingezegend door bisschop De Smedt van Brugge. De situatie ziet er voortaan uit als volgt: 4 klassen van de lagere school (1ste & 2de; 3de & 4de; 5de & 6de; 7de en 8ste) en 3 kleuterklassen.

1962 - De 4de graad-klas (7de en 8ste studiejaar) valt weg maar zal in 1969 opnieuw haar deuren openen.

het klooster- en schoolgebouw van Waardamme in 1966
het klooster- en schoolgebouw van Waardamme in 1966

1966 - Vanaf 24 oktober wonen de zusters in een klaslokaal, want hun klooster staat in de steigers: het hele huis krijgt nieuwe vensters, in alle ruimten komt centrale verwarming en de gevels worden bezet met scheldesteen. Er komen ook 2 spreekkamers bij én een bidplaats, die in 1971 als kapel zal worden ingezegend. Op 24 juni 1967 kunnen de zusters naar hun volledig opgeknapte woonhuis terugkeren. Er komt een 4de zuster bij.

de 1ste kleuterklas van de huidige Vrije Basischool 'De Sprong'
de 1ste kleuterklas van de huidige Vrije Basischool "De Sprong"

1971 - De uitbouw van een nieuwe woonwijk op de Vijvers maakt de bouw noodzakelijk van een 3de kleuterklas. In het klooster wordt op 3 februari de kapel ingewijd.

herdenkingsfoto van het eeuwfeest (1989)
herdenkingsfoto van het eeuwfeest (1989). Vooraan: in het midden minister Coens,
rechts van hem Zr Pancratia, de 3de van links is Alg.-Overste Maria Loeys

Zr Pancratia (Martha Madryl), de laatste zuster-directrice van de school
Zr Pancratia (Martha Madryl), de laatste zuster-directrice van de school

1989 - In het weekend van 21 en 22 oktober viert de school haar 100-jarig bestaan, met op zaterdag een plechtige mis, een academische zitting (waarop Onderwijsminister Daniel Coens een toespraak houdt), een receptie en een Breugelmaaltijd, en op zondag met optredens in de parochiezaal "Wara" van de leerlingen en met een tentoonstelling over één eeuw Waardamse vrije basisschool. De school telt dan zo'n 120 leerlingen, verdeeld over 3 kleuter- en 4 lagere klassen, met 10 leerkrachten o.l.v. directrice Linda De Bleeckere. Bij deze gelegenheid wordt het gouden kloosterjubileum gevierd van de laatste zuster-directrice Martha Madryl (Zr Pancratia), die de school leidde vanaf 1970 tot ze met pensioen ging in 1978.

de leerlingen van het 4de leerjaar (schooljaar 1990-91)
de leerlingen van het 4de leerjaar (1990-91). Helemaal rechts juffr. Linda De Bleeckere

speelplaats van de Vrije Basischool van Waardamme
een blik op de speelplaats van de Vrije Basischool van Waardamme

het 5de en 6de leerjaar (schooljaar 2006-2007)
het 5de en 6de leerjaar (schooljaar 2006-2007)

1993 - De Ten Bunderen-zusters keren terug naar hun hoofdklooster in Moorslede. Twee jaar later heeft de overdracht plaats van de gebouwen van het klooster en van de gesubsidiëerde vrije basisschool "De Sprong", in de Kloosterstraat 14, aan de Dekenale Werken van Oostkamp.

het onderwijzerskorps in 2007
het onderwijzerskorps in 2007. Vooraan, in het midden, directrice Linda De Bleeckere


 

 voormalige bijhuizen

kaart van West-Vlaanderen Mariakerke Raversijde Middelkerke Wulpen Krombeke Proven Watou Poperinge Westouter Geluwe Slypskapelle Moorslede Zonnebeke Brugge Oedelem Oostveld-Oedelem Waardamme Pollinkhove Knokke

© Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail