De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Patroonsfeest van O.L.V.-Tenhemelopneming

Maria Tenhemelopneming. Naar een schilderij van P.P. Rubens.
Maria Tenhemelopneming. Naar een schilderij van P.P. Rubens.
(Zonnebeke, klooster Zusters Ten Bunderen).

Reeds vanaf zijn oprichting halfweg de 13de eeuw vierde het Gasthuis ten Bunderen in Moorslede de Tenhemelopneming van de H. Maagd Maria als het jaarlijkse patroonsfeest. In de kloosterkroniek "Jaer-Boek" (geschreven in 1781 door de toenmalige priorin Agnes de Wilde) lezen we dat het Gasthuis van oudsher "...onder den tyttel en de bescherminghe van Maria hemelvaert" stond. En het "Boeckxken van de gebruyken", de zogeheten "Coutumier" (= intern reglement) uit de latere Ieperse periode (1587-1785), bevestigt dat in de communauteit alle Maria-feesten werden gevierd, en het meest luisterrijk "Onse Lieve vrauwe hemelvaert Patronesse van dit huys".

Beluister de Mariahymne "Magnificat" uit de Assumptio-liturgie,
(de monniken van de abdij van Fontgombault)

Het feest van O.L.Vrouw Tenhemelopneming is een van de RK-hoogdagen, die sinds de vroege Middeleeuwen (vanaf de 6de eeuw in het Oosten, vanaf de 7de eeuw in het Westen) jaarlijks wordt gevierd op 15 augustus. Het is het grootste Maria-feest van het jaar. In tal van (overwegend katholieke) landen, o.m. BelgiŽ en de buurlanden Luxemburg en Frankrijk), is het een officiŽle feestdag. In ItaliŽ spreekt men van "Ferragosto". Deze naam is afgeleid van het Latijnse "Feriae Augusti" ("Feestdagen van Augustus"), naar keizer Augustus die leefde van 63 v. Christus tot 14 na Christus) en die bepaalde dat het zomerse landbouwfeest van 15 augustus ook een feest moet zijn ter ere van hemzelf. Naar hem is ook de maand augustus is genoemd.


   
   
   
inwijding van de O.L.V. Ten Bunderenkapel bij het klooster van Zonnebeke op 15 augustus 2006


   
   
   
aan de feesttafel op 15 augustus 2008 in het klooster van Zonnebeke

Op het feest gedenkt men dat de Maagd Maria, de moeder van Jezus, aan het einde van haar leven, door God in de hemel werd opgenomen met ziel en lichaam, zoals in het geloofsdogma van 1950 door paus Pius XII is geformuleerd. Daarbij wordt in het midden gelaten of Maria stierf of niet, omdat daarover onder de theologen steeds grote meningsverschillen hebben bestaan.

Maria ten hemel opgenomen door engelen. J. M. Cabezalero, 1665. Madrid, Prado
Maria ten hemel opgenomen door engelen. J. M. Cabezalero, 1665. Madrid, Prado

In de volksmond wordt het jaarlijkse feest ten onrechte "Maria-Hemelvaart" genoemd. Volgens het katholiek geloof is Maria niet zťlf op eigen kracht ten hemel opgestegen, zoals haar verrezen zoon Jezus, maar werd ze door God aan de aardse werkelijkheid onttrokken en in de hemel opgenomen. Daarom wordt voor het feest in het Latijn de naam "Assumptio" (in het Frans "Assomption") gebruikt. Dit in tegenstelling tot het Latijnse woord "Ascensio" (= ten hemel opstijging), dat voorbehouden is voor Christus' Hemelvaart.

Tot het einde van de 5de eeuw werd in de hele christenheid algemeen geloofd dat Maria, zoals elke sterveling en zoals Jezus, haar eigen mensgeworden zoon Gods, een natuurlijke dood stierf. Maar de dood had geen vat op Haar want, op het moment van haar overlijden of kort daarna (daarover waren de meningen verdeeld!), werd haar ziel door Christus opgenomen in het hemels koninkrijk. Later werd meer en meer geloofd dat ook Maria's lichaam ten hemel werd genomen, net op dezelfde manier als de lichamen van alle afgestorvenen, die zullen opstaan uit de doden bij de wederkomst van Christus, op het einde der tijden.

het inslapen van Maria. Icoon, 1392. Feofanus de Griek
het inslapen (= Dormitio) van Maria. Icoon, 1392. Feofanus de Griek

Het geloof in Maria's Tenhemelopneming is een universeel christelijk feest, dat zowel in de westerse (katholieke) als in de oosters(-orthodoxe) christelijke Kerk wordt gevierd. Maar in het oosten spreekt men vanaf de eerste eeuwen onverkort van "Koimesis Theotokou" (Grieks) ofwel "Dormitio Mariae" (Latijn), letterlijk "het ontslapen" van de Moeder Gods Maria. De oosterse christenen leggen dus niet zo de nadruk op haar lichamelijk ten hemel opgenomen zijn, zoals in de katholieke kerk. Ze geloven het wel, en vinden het zelfs godslasterlijk om het te ontkennen, maar - helemaal in de lijn van een meer mystieke traditie van het Oosten -, is het voor hen helemaal geen verplicht geloofspunt (dogma), zoals in de Westerse katholieke kerk. Ze staan zelfs afkerig tegenover het begrip "assumptio" (tenhemelopneming) omdat het de indruk wekt dat Maria tijdens haar leven ten hemel werd opgenomen en niet daadwerkelijk is gestorven of ingeslapen (= dormitio).

het inslapen (=Dormitio) van Maria. Laat-middeleeuws fresco. Vokovo (Bulgarije), St. Petkakerk.
het inslapen (=Dormitio) van Maria. Laat-middeleeuws fresco. Vokovo (Bulgarije), St. Petkakerk

Beluister een Mariahymne uit de Byzantijnse Dormitio-liturgie,
gezongen door het monnikenkoor van Chevetogne

In de Oosters-Orthodoxe kerken wordt het feest van "het ontslapen" (= Dormitio) van de H. Maagd eveneens elk jaar gevierd op 15 augustus. Het feest is er voorafgegaan door een stricte vastenperiode van 14 dagen. In de deelkerken die de oude Juliaanse kalender en niet onze gregoriaanse kalender volgen (Rusland, OekraÔne, ServiŽ, GeorgiŽ, Polen, de Athosberg, Egypte, en SyriŽ) valt het feest 13 dagen later, op 28 augustus.

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail