De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Het filiaal in Knokke-Heist (1892-2017)

Het huis van de Zusters van Ten Bunderen in de Knokkestraat, nr. 654
Het huis van de Zusters van Ten Bunderen in de Knokkestraat (vanaf 2011 tot de sluiting in 2017)

kloosterfiliaal met lagere school

1892 - Drie zusters van Moorslede starten, op vraag van de lokale pastoor Gryspeerdt, een kloosterfiliaal met school in het "Duinenpark" in de Van Rysselberghestraat in Knokke-Heist.

het eerste klooster in het Duinenpark (1893)
oude postkaart met het eerste klooster in het Duinenpark

1893 - Op een aangekocht stuk grond wordt vanaf 6 maart een klooster gebouwd én ook een lagere Maria-school, die reeds begin september van datzelfde jaar haar deuren opent.

voorgevel van het kloosterfiliaal in Knokke-Heist nu
voorgevel van het vorig kloosterfiliaal in Knokke-Heist (tot 2011)

1894 - Op 4 september wordt de kloosterkapel plechtig ingewijd. De lagere school kent zo'n succes dat men al in 1912 vier klassen moet bijbouwen.

het kloostergebouw vlak voor WO I
het kloostergebouw vlak voor WO I

1914-18 - Tijdens de 1ste Wereldoorlog ligt Knokke in bezet gebied maar de 11 zusters (de 8 van het "Duinenpark" plus de 3 van de lagere Maria-school) kunnen ter plaatse blijven en hun gebouwen komen vrij heelhuids uit het strijdgewoel. Op 13 oktober 1914 krijgen ze zelfs nog versterking van 2 zusters van Moorslede, die de kostschoolmeisjes uit de regio Knokke naar huis hebben begeleid en onmogelijk kunnen terugkeren naar hun hoofdklooster. In september 1915 komen ook 4 zusters vanuit Oedelem hen helpen bij het onderwijs en de huishouding.

vroeger communauteit van Knokke-Heist
vroegere communauteit van Knokke-Heist

de bewoonsters van het klooster van Knokke in 1919
de bewoonsters van het klooster van Knokke-Heist in 1919

kostschoolmeisjes in Knokke na Wereldoorlog I
kostschoolmeisjes in Knokke na Wereldoorlog I (schooljaar 1922-1923)

1922 - Na de oorlog, tijdens het schooljaar 1922-23, verblijft en studeert een groep kostschoolmeisjes in Knokke, in afwachting van de heropbouw van het compleet verwoeste moederklooster en pensionaat in Moorslede.

de kloostergemeenschap van Knokke-Heist samen op de foto (1923
de kloostergemeenschap van Knokke-Heist samen op de foto (1923)

1940-45 - Wereldoorlog II, met name de eindfase ervan, verloopt niet zo voorspoedig voor het kloosterfiliaal in Knokke. In september 1944 bieden de terugtrekkende Duitsers in het N.-W. van België hardnekkig weerstand aan de oprukkende geallieerde troepen. Tijdens zware bombardementen vallen in Knokke tientallen doden. De klooster- en schoolgebouwen van de zusters lijden behoorlijk wat schade. Canadese soldaten bevrijden Knokke op 2 november 1944.

een klas van de lagere centrumschool (1949)
een klas van de lagere centrumschool voor meisjes (1949)

de speelplaats van de Sint-Margarethaschool
de speelplaats van de Sint-Margarethaschool in de Parmentierlaan

1952 - De lagere centrumschool, nu "Margaretaschool" genoemd, verhuist naar een nieuw en ruimer gebouw in de Paul Parmentierlaan 52.

groepsfoto met een paar Mill Hill-missionarissen op bezoek (begin van de jaren '70)
groepsfoto met een paar Mill Hill-missionarissen op bezoek (begin van de jaren '70)

1995 - Zr. Esther verlaat in juli als laatste het onderwijs. Zoals in de scholen van alle andere kloosterfilialen ruimen de onderwijszusters in de tweede helft van de 20ste eeuw langzamerhand de plaats in voor leken-leerkrachten. Niettemin blijft de huidige communauteit betrokken bij haar scholen in Knokke door het uitoefenen van administratieve en huishoudelijke taken.

Zr. Cécile Haelewyn, vanafs 1986 tot 2015 de verantwoordelijke van het Poverello-onthaalcentrum in Brugge
Zr. Cécile Haelewyn, vanaf 1986 tot 2015 de verantwoordelijke van het Poverello-onthaalcentrum in Brugge

Daarnaast zijn de zusters duidelijk nadrukkelijk aanwezig in het parochiewerk (secretariaat, ziekenbezoek, catechese, gebedsgroepen). Zr. Cécile Haelewyn stichtte in 1986 een opvang- en hulpcentrum van Poverello in Brugge. Vanaf de oprichting van Poverello in 1985 tot 2015, 29 jaar lang dus, was Zr. Cécile de verantwoordelijke van het centrum.

2011 - Op zaterdag 5 november verlaten de 3 bewoonsters, Zr. Benitia Callewaert, Zr. Cécile Halewyn en Zr. Odette van Keirsbilck, - na ruim 117 jaar! - het kloostergebouw aan de Van Rysselberghestraat 10, om hun intrek te nemen in een huis in de Knokkestraat 654 in Knokke-Heist.

De laatste communauteit in Knokke-Heist. V.l.n.r. Zr. Odette van Keirsbilck, Zr. Benitia en Zr. Cécile Haelewyn (april 2012)
De laatste communauteit in Knokke-Heist. V.l.n.r. Zr. Odette van Keirsbilck, Zr. Benitia Callewaert
en Zr. Cécile Haelewyn (april 2012)

2014 - In het klooster in de Van Rysselberghestraat starten verbouwingswerken om er, vanaf begin 2016 autistische jongvolwassenen en mensen met een gezicht- of gehoorbeperking in onder de brengen. De inrichting van dit opvangcentrum, "Francesco" genoemd (naar de huidige paus) en gerund door de vzw De Kade, wordt door het Katholiek Onderwijs gefinancierd met o.m. de opbrengst van de verkoop van het gebouw van de H.-Hartschool in de Diksmuidestraat. In het verbouwde klooster komen 12 studio's, ruimtes voor gezamelijke activiteiten en een logeerruimte voor familieleden of vrienden.

2017 - Op 15 november verhuizen de 3 laatste zusters, Zr. Benitia, Zr. Cécile en Zr. Odette van het bijhuis in Knokke-Heist naar het hoofdklooster in Zonnebeke. Hiermee verdwijnt - na 125 jaar aanwezigheid in Knokke - het laatste nog overblijvend kloosterfiliaal van de Congregatie.

wijkscholen

 • "St.-Aloysiusschool" (Smedenstraat)


  "Het Lokaal", waarin de jongensschool St.-Aloysius is ondergebracht van 1915 tot 1926

  Op 15 september 1915 - in volle oorlogstijd - openen de zusters in de Smedenstraat, in "Het Lokaal" (een grote vergader- en toneelzaal van de St.-Jan Berghmansgilde) een kleine "St.-Aloysiusschool" met 2 klassen voor jongens. 2 zusters komen over uit het filiaal van Oedelem: de ene heeft 12 leerlingen in de "grote" klas, de andere staat voor een klas met 30 "kleintjes". In 1926 wordt de school overgenomen door de Broeders Xaverianen (Knokke).

 • "Mariaschool" ("Het Kalf")

  het gebouw van de Maria-school op de wijk 'Het Kalf
  het gebouw van de "Maria-school" op de wijk "Het Kalf" in Knokke

  Zr. Alphonsina en Zr. Marie-Georgine van de 'Mariaschool' startensklaar met de tandem. De lerares links is de latere Zr. Catherina. (1945)
  Zr. Alphonsina en Zr. Marie-Georgine van de "Mariaschool" startensklaar met de tandem.
  De lerares links is de latere Zr. Catherina. (1945)

  1910-11 - In het gehucht "Het Kalf" op de Graaf Jansdijk, temidden van de duinen, wordt een nieuwe gemengde wijkschool, de "Mariaschool" opgericht, die later, in 1963, zal verdwijnen.

 • "H.-Hartschool" (Diksmuidestraat)

  de H.-Hartschool in 1945
  de eerste H.-Hartschool aan de Dumortierlaan in 1945

  1934 - Op 1 september beginnen de zusters aan de Dumortierlaan met een lagere "H.-Hartschool", bestaande uit 1 lagere en 1 kleuterklas. Het jaar daarna kwam er een 2de lagere klas bij.

  1939 - 1941 - Het schoolgebouw breidt uit en krijgt er een 3de en 4de lagere klas plus een 2de kleuterklas bij.

  Zr. Magda Thevelin, de laatste zuster-directrice, omringd door haar opvolgers Daniël Rogghe en Katrien Cools
  Zr. Magda Thevelin, jarenlang de laatste zuster-directrice, omringd door haar opvolgers
  Daniël Rogghe (links) en Katrien Cools (rechts)

  1964-65 - De gebouwen van de H.-Hartschool worden afgebroken en een nieuwe modern ogende school herrijst aan de Diksmuidestraat 21. Een 4de kleuterklas ontstaat, terwijl de 4de graad van het lager onderwijs wordt overgeheveld naar de lagere centrumschool aan de Van Rysselberghestraat.

  de H.-Hartschool nu
  de H.-Hartschool nu

  de H.-Hartschool
  met zijn allen op de foto in de H.-Hartschool

  1974 - Ontstaan van de huidige "H.-Hartschool", uit een fusie van de vroegere meisjesschool van de Zusters ("de nonnekensschool") én van de uit 1955 daterende jongensschool, beter gekend als "de school van de Frères" (=Broeders Xaverianen). De school heeft 2 vestigingsplaatsen, in de Jef Mennekenslaan 3 (4de - 6de leerjaar), en in de Diksmuidestraat 21 (kleuterafdeling + 1ste tot 3de leerjaar)

  2015 - Vanaf begin september gaat het schoolgebouw in de Diksmuidestraat dicht en verhuist naar de vestiging in de Jef Mennekenslaan 3.

 • "De Goede Herder-school" ("Oosthoek")

  Oosthoek (Knokke-Zoute), 'De Goede Herder'-school in 1951
  "De Goede Herder"-school op de "Oosthoek" in Knokke-Zoute (1951)

  kleuterklas in 1974 met rechts boven Zr. Donata
  kleuterklas van "De Goede Herder"-school met rechts boven Zr. Donata (1974)

  1951 - Op 1 september komt in de Rijkswachtlaan, op het gehucht Oosthoek (Knokke-Zoute), een nieuw klooster met "Goede Herder"-meisjesschool tot stand. Er is een grote kapel bijgebouwd voor de bewoners van de wijk. In de jaren 1963-64 ondergaat de school uitbreidingswerken en het klooster krijgt een modernere "look".

 • "St.-Jansschool" ("Keuvelhoek")

  de St.-Jansschool aan de Keuvelhoeklaan in 1958
  de St.-Jansschool aan de Keuvelhoeklaan in 1958

  de St.-Jansschool aan de Keuvelhoeklaan
  achterzijde van de St.-Jansschool aan de Keuvelhoeklaan nu

  1957 - Op de wijk "Keuvelhoek", in de Keuvelhoeklaan nr 100, start de bouw van een gloednieuwe lagere Sint-Jansschool" die in januari 1958 in dienst wordt genomen.

het middelbaar St.-Jozef-Instituut (nu St.-Jozefslyceum)

leerlingen van de 6de Moderne in het taallabo
leerlingen van de 6de Moderne in het taallabo van het St.-Jozef-Instituut

1936 - Een nieuwe middelbare meisjesschool "St.-Jozef-Instituut" opent haar deuren in het centrum, in de Nestor de Tièrestraat.

1947 - Start van een afdeling "Naaien".

1951 - De richting Moderne Humaniora neemt een aanvang.

het St.-Jozefslyceum aan de hoek van de Van Rysselberghestraat en de Nestor de Tièrestraat
het St.-Jozefslyceum aan de hoek van de Van Rysselberghestraat en de Nestor de Tièrestraat

1956 - Het "St. Jozef-Instituut" krijgt nieuwe gebouwen en wordt omgedoopt tot "Sint-Jozefslyceum".

de middelbare beroepsschool
het gebouw van de vroegere middelbare beroepsschool

Zr. Benitia met een klas van de beroepsschool (schooljaar 1974-75)
Zr. Benitia (midden bovenaan) met een klas van de beroepsschool (schooljaar 1974-75)

1961 - Aan de kant van de Van Rysselberghestraat komt een middelbare beroepsschool tot stand met "Snit en naad" en "Huishoudkunde" voor meisjes (6 jaren).

1964 - De richting "Wetenschappelijke A" wordt ingericht.

het gebouw van de middelbare school
het gebouw van de middelbare school

1974 - Voortaan kunnen ook jongens terecht in de hogere cyclus. De richtingen "Latijn-Wetenschappen" en "Wetenschappelijke B" komen erbij.

1983 - Opening van een splinternieuwe sporthal in de Cassiersstraat.

sportzaal in de Cassiersstraat
sportzaal in de Cassiersstraat

Ter gelegenheid van de invoering van het VSO komt het tot een fusie van het St.-Jozefslyceum met het St.-Bernardusinstituut aan de Sportlaan en met het Instituut O.L.Vrouw-Onbevlekt in Heist. In 1999 ontstaat een overkoepelende Scholengemeenschap van deze 3 scholen met het Maria-Duininstituut in Zeebrugge. Samen tellen ze zowat 1500 leerlingen en bieden een brede waaier aan van studierichtingen voor meisjes en jongens.

geografische situering van het klooster en de scholen in Knokke-centrum
geografische situering van de scholen in Knokke-centrum


 

 voormalige bijhuizen
kaart van West-Vlaanderen Mariakerke Raversijde Middelkerke Wulpen Krombeke Proven Watou Poperinge Westouter Geluwe Slypskapelle Moorslede Zonnebeke Brugge Oedelem Oostveld-Oedelem Waardamme Pollinkhove Knokke

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail