De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Het voormalig filiaal in Mariakerke (1895-2015)

het huidig klooster op de hoek van de Acaciallaan en de Schermplatenstraat
het huidig klooster op de hoek van de Acaciallaan en de Schermplatenstraat (sinds maart 2007)

de stichting van het kloosterfiliaal

het dorp Mariakerke in de 2de helft van de 19de eeuw
het dorp Mariakerke in de 2de helft van de 19de eeuw

1880 - Als katholieke reactie tegen de "ongelukswet" van de liberale regering opent de pastoor van Mariakerke, op de hoek van de Passchijnstraat en de Aartshertogstraat, een gemengde lagere parochieschool met een 100-tal leerlingen, verdeeld over 2 klassen, bestuurd door de koster.

Mariakerke is dan nog een vredig kustdorp, in de schaduw van de drukbezochte badplaats Oostende. In 1899 wordt het grondgebied verdeeld over deels Stene (de wijk "De Nieuwe Koers") en deels Oostende, maar de éne parochie Mariakerke blijft voortbestaan.

de Villa Ketty (het witte huis met de puntgevel) en helemaal rechts het nieuwe klooster
de villa "Ketty" (het witte huis met de puntgevel); helemaal rechts het nieuwe klooster

1895 - Wanneer de koster om gezondheidsredenen met pensioen gaat komen er, op vraag van de plaatselijke pastoor Courtois, op 23 april drie Ten Bunderen-zusters uit Moorslede naar Mariakerke om het parochiaal lager onderwijs over te nemen. Het drietal huurt een (nu nog bestaande) leegstaande villa "Ketty" in de Passchijnstraat nr 7 en gaat les geven in de school van de koster.

het eerste kloosterfiliaal in Mariakerke, bewoond tussen 1895 en 1936
het eerste kloosterfiliaal op de hoek van de Aartshertogstraat
(1895-1936). Foto: Jean Serruys, pr

Het vervallen schoolgebouw wordt in de zomer afgebroken en vervangen door een nieuwe meisjeschool (met 4 klassen, waarvan een voor de gemengde kleutersklas). Op een aangekocht stuk grond ernaast, op de hoek van de Passchijnstraat en de Aartshertogstraat, verrijst een nieuw kloostergebouw, dat de zusters nog in datzelfde jaar 1895 in gebruik namen.

de eerste communauteit van zusters in augustus 1899
de eerste communauteit van zusters in augustus 1899

interieur van de kloosterkapel (1897)
interieur van de kloosterkapel (1897)

1897 - Omdat ze elke dag te voet, een half uur ver, naar de Mis moeten gaan in het "Duinenkerkje" krijgen de zusters in november van de bisschop te toestemming om een eigen kapel in te richten in een bovenkamer van de kloosterwoning.

4 nieuwe klassen in 1904 voor de zogeheten 'Fransche klas'
de 4 nieuwe klassen in 1904 voor de zogeheten "Fransche klas"

de tweede Fransche klas in 1910
de "Fransche" klas in 1910

de tweede Fransche klas in 1912
de tweede "Fransche" klas in 1912

1903-1904 - Door de sterke aangroei van het aantal leerlingen zijn uitbreidingswerken noodzakelijk: in de kloostertuin komt er een gebouw bij met 4 klaslokalen (2 op het gelijkvloers, 2 op de 1ste verdieping), dat "Fransche Schole" wordt genoemd, omdat 2 zusters er na de gewone klasuren Franse les geven aan de kinderen, waarvan de ouders dat wensen, en omdat op de speelplaats ("Fransche koer") enkel Frans mag worden gesproken door de leerlingen. Deze nieuwbouw is bereikbaar via een poortje dat uitgeeft op de Nieuwpoortsesteenweg. Zo telt de school in oktober 1904 2 kleuter- en 4 lagere klassen.

de meisjesklas van moeder overste Clara in 1901
de meisjesklas van moeder overste Clara in 1901

Van 1902 tot 1914 houden de kloosterlingen een zondagsschool voor meisjes. Na een onderbreking tijdens WO I (1914-18) zal ze worden heropend en in 1921 definitief gesloten, omdat de veralgemeende schoolplicht haar overbodig maakt. In 1905 wordt van wal gestoken met een zondagsschool voor jongens (18-20 jaar), die tot 1914 opvallend véél sukses kent, maar in 1920 dicht gaat. Een speldewerkschool, opgericht in 1904, kent al evenmin sukses: na 2 jaar wordt ze afgeschaft omdat de meisjes van Middelkerke veel meer geld kunnen verdienen door te werken in hotels en pensions aan de kust.

de kloostergemeenschap in 1911
de kloostergemeenschap in 1911

wereldoorlog I

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-18) ligt het kloosterfiliaal in bezet gebied maar lijdt al bij al weinig schade. De 7 zusters kunnen er de hele oorlogperiode blijven. In oktober 1914 palmeen Belgische soldaten het gebouw in, een maand later doen Duitse troepen hetzelfde. Vanaf februari 1915 kan weer normaal les worden gegeven in de school.

het Duinenkerkje in puin
het Duinenkerkje in puin

Op bevel van de Duitse bezetter wordt het "Duinenkerkje" op 4 december 1914 voor de eredienst gesloten. De omwonenden mogen voor liturgische diensten gebruik maken van de kloosterkapel. Omdat deze veel te klein is om alle misgangers op te vangen worden 2 klaslokalen ingericht als "noodkerk". Intussen neemt de schoolbevolking dermate toe dat de zusters 2 "noodklassen" moeten maken in het klooster en bijgevolg nog slechts één plaats over hebben voor zichzelf om te wonen, te koken, te eten, huishoudelijk werk te doen enz. Ze kunnen pas opnieuw over hun woonhuis en schoollokalen beschikken als in maart 1920 aan de Nieuwpoortsteenweg een noodkerk (in de volksmond "de barak") klaar is.

het onderwijzend personeel van Mariakerke. Kerstmis 1919
het onderwijzend personeel van Mariakerke. Kerstmis 1919

Na WO I wordt een nieuwe bloeiperiode voor de school ingeluid: in oktober 1923 beschikte ze over 2 bewaarklassen en 5 lagere klassen (inclusief een 4de graad, dwz 7de en 8ste leerjaar). De 3 zusters van het filiaal van het nabijgelegen Raversijde wonen voortaan in Mariakerke en gaan van daar uit elke weekdag te voet heen en weer naar Raversijde om er verder te blijven les geven, tot in 1971.

de tweede kloosterschool in de Aartshertogstraat

het kloosterfiliaal van Mariakerke bij Oostende
het kloosterfiliaal in de Aartshertogstraat 24 (1936-2007)

op de grond van dit tearoom 'A ma Campagne' werd het tweede klooster gebouwd
op de grond van dit café "A ma Campagne" werd het nieuwe klooster gebouwd

1936 - Omdat de school uit haar voegen dreigt te barsten wordt een eind verderop in de Aartshertogstraat een stuk grond (36 a) aangekocht, waarop een bekend café "A ma Campagne" en enkele paardenstallen staan. Het jaar daarna gaan de werken van start.

1938 - De volledig nieuwe klooster- en schoolgebouwen worden op 6 december door de zusters in gebruik genomen en 2 dagen later plechtig ingewijd.

de kapel van het nieuwgebouwde klooster (foto uit 1937)
de kapel van het nieuwgebouwde klooster (foto uit 1937)

Aan de straatkant lijkt de kloosterschool op een statig herenhuis. Maar erachter strekt de eigendom zich ruim 100 diep uit, tot aan de Rozenlaan, en wordt over de hele lengte ingenomen door 2 kleuterklassen en 6 lagere klassen, een grote feestzaal en een speelzaal. Er is nu eindelijk plaats genoeg voor de 268 leerlingen van de school. Tijdens de inval van het Duitse leger, in mei 1940, wordt de school tijdelijk gebruikt als burgerlijk en vervolgens als militair hospitaal. Maar na een maand komt het gebouw alweer ter beschikking van de schoolgaande jeugd. Zowel klooster als school lopen tijdens WO II (1940-45) geen schade op.

gelegenheidsfoto bij de viering van 50 jaar jubileum van het klooster en Moeder Clara
gelegenheidsfoto bij de viering van 50 jaar jubileum van het klooster en Moeder Clara op 3 juli 1946

1946 - Op luisterrijke wijze wordt het gouden kloosterjubileum van Moeder Clara én het 50-jarig bestaan gevierd van de school. Tijdens de jaren vijftig daalt het aantal leerlingen lichtjes in de lagere klassen en... nemen leken langzamerhand de plaats in van de zusters in het onderwijs.

het 5de en 6de leerjaar van Zr Theophila (1951)
het 5de en 6de leerjaar van Zr Theophila (1951)

de speelplaats van de kleuterafdeling in de Aartshertogstraat 26 nu
de speelplaats van de kleuterafdeling in de Aartshertogstraat 26 nu

2 wijkscholen

In de jaren zestig is er de onvermijdelijke afschaffing van de 4de graad (7de en 8ste leerjaar) tengevolge van de verlenging van de leerplicht. Daartegenover gaat een school van start in twee dichtbevolkte wijken van Mariakerke.

de wijkschool 'Maria-Steen' in Stene
de wijkschool "Maria-Steen" in Stene (sinds 1960)

het korps van leraressen in 'Maria-Steen' met, 2de van rechts, Zr Denise (1977)
het korps van leraressen in "Maria-Steen" met, 2de van rechts, Zr Denise (1977)

1959 - Op de wijk "De Nieuwe Koers" in Stene-Oostende worden 2 geïmproviseerde kleuterklassen ingericht in de zaal van het CM-vakantiecentrum "Roze-Marijn" in de Groenendaallaan. Het jaar daarna komt er een nieuwe gemengde lagere school "Maria-Steen" tot stand in de Assisiëlaan, nr 1. Zr Emma is de eerste directrice terwijl Zr Denise en 2 leken-juffrouwen er voor 2 kleuterklassen en een 1ste leerjaar stonden. Later komt een leek aan het hoofd van de school. In 1986 neemt Zr Denise er als laatste religieuze afscheid om met pensioen te gaan.

de wijkschool 'Rosa Mystica'
de wijkschool "Rosa Mystica" (sinds 1963)

de 2 pioniers van 'Rosa Mystica'
de 2 pioniers van de wijkschool "Rosa Mystica", rechts Zr Mauritia Alliët en links
juffrouw Nicole Debrock (schooljaar 1964-65)

klasfoto met Zr Anna (schooljaar 1974-75)
klasfoto met Zr Anna (schooljaar 1974-75)

1963 - In de nieuwe villawijk tussen de Duinenkerk en de hoofdkerk van Mariakerke opent een nieuwe, zeer modern ogende, wijkschool "Rosa Mystica" haar deuren in de Duinhelmstraat nr 2. De pas afgestudeerde kleuter-onderwijzeres Zr. Mauritia (Irène) Alliët trekt de opstartende school op gang, samen met Nicole Debrock, een leerkracht uit Oostende. Tegen het einde van het schooljaar 1963-64 hebben ze al ruim 40 kleuters. Vanaf 1966 wordt Zr Anna van Hullebusch de drijvende kracht in de school en vormt ruim 2 decennia lang een hecht team met enkele leken-juffen.

1984 - Deze 2 wijkscholen én de hoofdschool in de Aartshertogstraat 24 worden overgedragen aan het O.-L.-Vrouwcollege (OLVO) aan de Lijsterbeslaan in Oostende.

onderwijs doorgegeven aan leken

afscheid van de directrice Zr Wivina in 1977
afscheid van de directrice Zr Wivina in 1977

de klas van Zr Anna in de 'Rosa Mystica'-school (1986)
de klas van Zr Anna (bovenste rij links) in de 'Rosa Mystica'-school (1986)

1977 - In de hoofdschool gaat de directrice Zr Wivina met pensioen en geeft de fakkel door aan een leek. De allerlaatste zuster in het onderwijs van Mariakerke is Zr. Anna Van Hullebusch, van de "Rosa Mystica"-school, die in 1988 met pensioen gaat.

2007 - Op 28 maart verlaten de zusters het grote kloosterpand in de Aartshertogstraat nr. 24 en nemen hun intrek in een huis in de Acacialaan, nr 39, op de hoek met de Schermplatenstraat, eveneens in Mariakerke-Oostende. Het voormalig kloostergebouw in de Aartshertogstraat wordt overgenomen door de vzw "Beschut Wonen Oostende" en op 5 januari 2009 officieel geopend voor de tijdelijke opvang en begeleiding van volwassenen met psychische problemen.

de 3 bewoonsters van het filiaal van Mariakerke-Oostende
de 3 bewoonsters van het ex-filiaal in de Acacialiaan te Mariakerke-Oostende
vlnr Zr. Denise Cools, Zr. Irène-Marie Mortier, Zr. Jacinta Callewaert

2015 - Op vrijdag 27 maart wordt het filiaal in Mariakerke-Oostende, na een periode van 120 jaar, gesloten. Dat heeft te maken met de hoge ouderdom en gezondheidsproblemen bij de de 3 laatste bewoonsters. Zr. Denise Cools, Zr. Irène-Marie Mortier en Zr. Jacinta Callewaert vervoegen zich bij de communauteit van het hoofdklooster in Zonnebeke.


 

 voormalige bijhuizen

kaart van West-Vlaanderen Mariakerke Raversijde Middelkerke Wulpen Krombeke Proven Watou Poperinge Westouter Geluwe Slypskapelle Moorslede Zonnebeke Brugge Oedelem Oostveld-Oedelem Waardamme Pollinkhove Knokke

© Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail