De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Het archief van de Congregatie

Het eigenlijke religieuze archief en het missiearchief (met name de 19de en 20ste eeuw) zijn in bewaring gegeven bij:

KADOC
39, Vlamingenstraat
3000 Leuven
Tel. 016 32 35 00
e-mail postmaster@kadoc.kuleuven.be

De collectie - raadpleegbaar in de leeszaal mits toestemming van de bewaargever, zijnde de algemene overste zuster Rolande Dhondt in Zonnebeke - bevat enkele interessante stukken. Zo zijn de kronieken van de verschillende bijhuizen van de congregatie tijdens de Eerste Wereldoorlog het vermelden waard. Ook het iconografische materiaal bevat mooie foto’s uit de periode na de WO I, o.m. een album van de schoolkolonie Sint-Elisabeth in Wulveringem.

De hoofdmoot van de iconografische collectie handelt over de missie-activiteiten in Congo. De portrettenreeks van die zusters is vrijwel volledig aanwezig, net als de foto’s van hun vertrek uit Antwerpen met de Congoboot en later uit Melsbroek met het vliegtuig. De albums geven een mooi beeld van de activiteiten van de zusters overzee en zijn vooral interessant omdat de meeste foto’s uitvoerig van commentaar zijn voorzien. Ook de visitatiebezoeken van de overste uit België zijn vrij goed gedocumenteerd.

Hoe beperkt en fragmentair de verzameling ook is, toch zijn er ‘pareltjes’ in te vinden. Zo is er een uitgebreid dossier met foto’s over de evolutie van de kloosterkledij, ook die van de congregaties die met de zusters van Moorslede samensmolten. Daarnaast bevatten de archivalia enkele jubileumkroontjes en -sluiers, geborduurd met gouddraad, en een pop met een getrouwe weergave van de eerste kloosterkledij. Een waar pronkstuk.


De stukken uit de periode, toen het Gasthuis Ten Bunderen afhing van het bisdom Doornik, kan men raadplegen in het Rijksarchief van Bergen.

Archives de l'Etat ŕ Mons
Place du Parc 23
7000 Mons
Tel. 065 35 45 06
e-mail: Archives.Mons@arch.be


Het gedeelte van het archief van Ten Bunderen, daterend uit de periode dat Moorslede deel uitmaakte van het bisdom Ieper, is overgebracht naar het archief van het bisdom Brugge en daar gedeponeerd in het Fonds Ieper. De bibliotheek, de relikwieën, een reeks schilderijen, kerkgewaden (kazuifels en koorkap) en een groot deel van het archief uit het moederklooster van Moorslede verhuisden in 2004 naar het bisschoppelijk archief van Brugge, dat toegankelijk op weekdagen (behalve de donderdag) van 9u tot 12u en van 14u tot 17 uur.

Archief van het Bisdom Brugge
Heilige Geeststraat 4 (toegang via de Goezeputstraat, een zijstraat)
8000 Brugge
Tel. 050 33 59 05
e-mails: archief.bisdom.brugge@kerknet.be
               bisdom.brugge@kerknet.be

Archivaris: Priem Kurt, Prof. kerkgeschiedenis
Pastoor Termotestraat 5, 8750 Wingene
e-mail: kurt.priem@bisdombrugge.be
Tel. 051 65.78.45   0475 37 43 46


Bepaalde archiefstukken uit de tijd van het Oostenrijkse en Franse Bewind (zoals de verkoopstukken van de eigendommen) bevinden zich in het

Rijksarchief Brugge
Academiestraat 14-18
8000 Brugge
Tel. 050 33 72 88
e-mail: Rijksarchief.Brugge@arch.be

De alleroudste stukken in verband met de oprichting in de 13de eeuw van het Gasthuis ten Bunderen berusten in het archief van het Grootseminarie van Brugge, Fonds Duinen-Doest. (nr 1039. Cart.Dun, 609 en 646) en Fonds Zonnebeke, nr 15.

Archief van het Grootseminarie Brugge
Potterierei 72
8000 Brugge
Tel. 050 33 03 62
e-mail: grootseminarie.brugge@kerknet.be

De communauteit in Zonnebeke bewaart nog tal van documenten (o.a. van bestuursvergaderingen), kunststukken en voorwerpen.

De directeur van de school van Moorslede beschikt over bouwplannen van de schoolgebouwen en over de archivalia betreffende de onderwijstaken van de congregatie.

Inlichtingen over het kloostergebouw bij de huidige bewoners ervan (St.Idesbald, Roeselare), via:

  • Pascal van Parijs. GSM 0485 63 02 91
  • Bernard Tournicour. GSM 0485 48 37 34

Een indrukwekkende collectie foto's en tentoonstellingsmateriaal i.v.m. de geschiedenis van de Congregatie in het algemeen, en het moederklooster in Moorslede sinds WO I in het bijzonder, is in het bezit van
Ludo Hameeuw, lid van de Heemkundige Kring en conservator van het Lievensmuseum in Moorslede
Dadizeelsestraat 37a
8890 Moorslede
Tel. 051 77 83 16 of 051 70 02 85
e-mail: lhameeuw@skynet.be

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail