De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Het weeshuis in Moorslede (1861-1919)

het St.-Elisabethgasthuis
het gasthuis St.-Elisabeth, waar vanaf 1861 weeskinderen worden opgevangen

1822 - Met de steun van enkele notabelen, o.w. burgemeester Denecker en pastoor Verhelst, wordt op cijnsgrond van graaf d'Hunolstein van Dadizele, in Moorslede een "Oudemannenhuis" gebouwd, met de H. Elisabeth van Hongarije als patrones. In 1825 komen twee zusters van het klooster, Zr Amelia Liefooghe en Zr Regina Beke, er werken, en vormen een onafhankelijke stichting. In 1835 wordt het "St.-Elisabeth-hospitaal" geschonken aan de plaatselijke Armendis (later "Bureel van Weldadigheid" genoemd, voorloper van het huidige OCMW).

1861 - Tengevolge van financiële moeilijkheden wordt de onafhankelijke gemeenschap van het hospitaal gefusioneerd met de zusters van de armenschool. De 7 zusters zijn voortaan onderworpen aan de diocesane kloosterregel van het moederhuis. Twee van hen aanvaarden deze versmelting niet en, met toestemming van het bisdom, laten ze zich ontslaan van hun geloften en treden uit. Het is op aandringen van het moederklooster dat in dat jaar nog de 5 zusters in het hospitaal beginnen met de opvang van weeskinderen.

het weeshuis
voorgevel van het weeshuis, vooraan rechts

het weeshuis
achterzijde van het weeshuis in het begin van de vorige eeuw

1900 - De 16 weesmeisjes van het hospitaal worden ondergebracht in een nieuwgebouwd "St.-Vincentius-weeshuis" bij het moederklooster, palend aan het huis van de directeur in de Ieperstraat.

de kinderen van de wezenschool in Moorslede (1903)
de kinderen van de wezenschool in Moorslede (1903) met 2 zusters

1914 - Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914-18), wanneer de voorhoede van het Duitse leger vlakbij is, op 19 oktober, vertrekt een drietal zusters in allerijl met de 31 weesmeisjes naar Zonnebeke waar de groep overnacht in het kloosterfiliaal, dat vol zit met Engelse soldaten en vluchtelingen. Daags daarna reist het gezelschap door, via Ieper en Poperinge, naar Proven. De zuster en weesmeisjes mogen van de burgemeester daar wonen in het bejaardentehuis en slapen op de zolder.

kapel van de 'Filles de la Charité de St.-Vincent de Paul' in Parijs
kapel van de "Filles de la Charité de St.-Vincent de Paul" in Parijs

In december arriveren er zoveel soldaten, dat de weeskinderen moeten vertrekken. Eén zusters van het Moorsleeds weeshuis, één van het filiaal van Westouter en één van het filiaal in Zonnebeke worden aangeduid om de weesmeisjes te begeleiden naar Frankrijk. Ze vertrekken per trein op 8 januari 1915. Door toedoen van kardinaal-aartsbisschop Dubois verblijven ze 2 weken in het klooster van de "Filles de la Charité de St.-Vincent de Paul" in de Rue du Bac in Parijs.

1914 - De weeskinderen en hun begeleidende zusters genieten de steun van het "Comité Central Franco-Belge", dank zij de tussenkomst van Mgr Henri Odelin.

de 31 Moorsleedse weeskinderen in Chars
De 31 Moorsleedse weeskinderen in Chars

Villa Jeanne d'Arc in Chars
"Villa Jeanne d'Arc" in Chars

Ene juffrouw Chevalier biedt de weesmeisjes haar leegstaande "Villa Jeanne d'Arc" aan in Chars, ten N-W van de Franse hoofdstad. Al begin 1915 wordt hun schoolkolonie door veel kinderen van vluchtelingen bezocht en door de Belgische regering in ballingschap in Le Havre aanvaard én gesubsidieerd.

de 30 naar Frankrijk uitgeweken weesmeisjes
De naar Frankrijk uitgeweken weesmeisjes (preciese jaar onbekend)

1919 - Na 4 jaren vér van het krijgsgewoel te hebben geleefd, keren de 3 zusters en de weeskinderen in augustus 1919 terug naar West-Vlaanderen. In Moorslede kunnen ze niet terecht want de hele gemeente is letterlijk met de grond gelijk gemaakt tijdens de oorlog. De weesmeisjes en 1 begeleidende zuster zijn welkom in het filaal van Oedelem, waar het klooster ook een weeshuis beheert. Het platgesmeten gebouw van het St.-Vincentius-weeshuis in Moorslede wordt na Wereldoorlog I niet meer heropgericht.

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail