De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De aangroei van het grondplan (1785-1914)

panorama van het klooster in 1914 (tekening van Ludo Hameeuw)
Panorama van het klooster en de scholen in 1914 (Ludo Hameeuw,
ingekleurde pentekening)

Deze tekening - gemaakt naar een luchtfoto, genomen vanuit een Duits verkenningsvliegtuig - toont de klooster- en scholengebouwen in Moorslede, zoals die er uitzagen bij het uitbreken van de de Eerste Wereldoorlog (1914-1918). Dit indrukwekkende en omvangrijke complex is niet niet zomaar in één keer tot stand gebracht. Het is allemaal 132 jaar eerder héél bescheiden begonnen, in 1782, met een stuk cijnsgrond nabij de parochiekerk, waarop de pastoor een Armenschool laat bouwen.

In de loop der jaren volgt dan een onstuitbare uitbreiding van de gebouwen. Op de slideshow hieronder kan U een reeks plattegronden bekijken, die de belangrijkste fasen van de verdere uitbouw mooi illustreren. Het gaat om een serie authentieke tekeningen van plattegronden uit de 19de-eeuw en het begin van de 20ste eeuw, die zich bevinden in het bisschoppelijk archief in Brugge.

grondplan in 1782
« vorige | herbegin | volgende »

1. het grondplan in 1782

Op deze 1ste afbeelding ziet U het - geel ingekleurde - stuk cijnsgrond (oppervlakte: 39a 62ca), dat graaf de Croix, Heer van Dadizele en Moorslede, in 1782 ter beschikking stelt van pastoor Maddens voor de bouw van een Armenschool. Het perceel grenst ten noorden aan het kerkplein, ten westen aan de Dadizelestraat (later Pastorijstraat), ten zuiden aan de Ieperstraat (de huidige 6de Jagersstraat) en ten oosten aan een voetweg nr 70, met ernaast, rechts, het domein (51a 50 ca) van de pastorij met bijhorende vijver en tuin.


Deel van de kadasterkaart van Moorslede (Philippe Christian Popp, halfweg de 19de eeuw).
De rode pijl wijst de omwalde pastorij (295) aan met bijhorende vijver (296) en tuin (297)

© Copyright 2007-2021. Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail