De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Het filiaal in Oostveld-Oedelem (1911-1990)

klooster en school te Oostveld (Oedelem)
de basisschool te Oostveld (Oedelem). Tot 1990 was het gebouw rechts het woonhuis van de zusters

wat voorafging...

1837 - Oostveld is een afgelegen gehucht, op zo'n 6 km verwijderd van het centrum van Oedelem (momenteel een deelgemeente van Beernem). In 1837 richt de onderpastoor van Oedelem er, met financiële steun van de begoeden van de parochie, een gemengde spinschool op in de Tinhoutstraat, met een juffrouw aan het hoofd. Algauw zijn er 125 leerlingen. De spinschool verandert na een aantal jaren in een kantwerkschool en de juffrouw wordt opgevolgd door haar zus.

1884 - Wanneer de schooljuf ermee ophoudt lost Zr Vincentia uit het Apostolinen-klooster van Oedelem haar af. Het volgend jaar bouwt men een klein woonhuis en in het bestaande pand wordt een gemengde kleuterklas ondergebracht.

de eerste kloosterschool aan het einde van de 19de eeuw
de eerste kloosterschool in 1908. Links de twee klaslokalen
in het midden de kapel met torentje en helemaal rechts de ingang van de spinschool

1890 - Het klooster krijgt een kapel, die op zondagnamiddag en in de mei- en oktobermaand druk wordt bezocht.

1892 - Na 8 jaar alléén te hebben gewerkt krijgt Zr Vincentia versterking van 2 medezusters, Zr Philomena (voor de meisjes van 6 tot 12 jaar) en Zr Clara (voor de kantschool).

1897 - Een 4de zuster, Zr Theresia, komt over uit Oedelem. Drie zusters ontfermen zich over de - voortaan gemengde - lagere school: Zr Theresia geeft les in het 5de en 6de studiejaar (de hoogste klas), Zr Vincentia in het 3de en 4de studiejaar en Zr Philomena in het 1ste en 2de studiejaar. Eén zuster is verantwoordelijk voor de kantwerkklas. Daarnaast is er een zondagsschool voor de "knechten", die op weekdagen moeten werken.

postkaart met de school van Oostveld (1ste helft 20ste eeuw)
postkaart (1ste helft 20ste e.) met rechts nog het witte gebouw van de oude kantwerkschool

In het begin van de 20ste eeuw leeft er bij de wijkbewoners een dringende vraag naar een eigen parochiekerk en pastoor. Ook bij de zusters, want zij moeten elke zon- en feestdag en één keer tijdens de week te voet naar de St.-Lambertuskerk in Oedelem om er de Mis bij te wonen. Maar de kerkelijke overheid ligt dwars. De bewoners van Oostevel dreigen er zelfs mee niet meer naar de mis te gaan in Oedelem. Een plaatselijke boer gaat herhaaldelijk in Brugge bij invloedrijke geestelijken van het bisdom de zaak te bepleiten.

1908 - Er komt dan toch eindelijk schot in de zaak: om de gemoederen te bedaren draagt een onderpastoor van Oedelem elke zondagochtend de H. Mis op in de kloosterkapel.

1909 - In Oedelem wordt een derde onderpastoor benoemd, die exclusief instaat voor Oostveld. Twee jaar later zal hij de eerste pastoor van de nieuwe parochie zijn.

de St.-Petruskerk in de landelijke omgeving van Oostveld nu
de St.-Petruskerk in de landelijke omgeving van Oostveld nu
(Foto: Edelhart Matthys, voorzitter van de Heemkring "Bos en Beverveld")

In 1911 - Eindelijk is Oostveld een afzonderlijke parochie, voorlopig zonder eigen kerk. Men zet zich aan de bouw van de huidige St.-Petrus-parochiekerk, die klaar is op 8 dec 1913 en plechtig wordt ingewijd op 14 juni 1914.

filiaal van Ten Bunderen in Moorslede

1911 - Oostveld wordt, net zoals het klooster van Oedelem, een filiaal van de Congregatie van de zusters van O.L.V.-ten-Bunderen uit Moorslede.

het kasteel van Mevr. van Ruymbeke, die in 1935 een originele Nederlandse vertaling van Augustinus' Regel van het Gasthuis ten Bunderen schonk aan de zusters
het kasteel van Mevr. van Ruymbeke, die in 1935 een handschrift met de originele Nederlandse
vertaling van Augustinus' Regel van het Gasthuis ten Bunderen (1473) schonk aan de Zusters

1914-18 - Bij het naderen van de Duitsers vluchten alle inwoners naar Nederland, maar de meesten komen na een week al terug. De 4 zusters blijven de héle Eerste Wereldoorlog ter plaatse en moeten instaan voor de uitdeling van voedingsrantsoenen. Duitse soldaten eisen de schoollokalen al eens op als opslag- of slaapplaatsen. In de kantwerkklas verblijft enige tijd een vluchtelingengezin. Spijts het oorlogsgewoel gaan twee bijkomende lagere klassen open. Er zijn ongeveer 70 kinderen.

groepsfoto van de Oostveldse schoolkinderen (1918)
groepsfoto van de Oostveldse schoolkinderen (1918), bestemd voor de VS als blijk
van dank voor de geleverde voedselhulp (Foto: E. Matthys, Heemkring "Bos en Beverveld")

In de naoorlogse periode ondergaat de school herhaaldelijk verbouwingen en uitbreidingen. In 1932 is er de oprichting van een toneelzaaltje. In 1934 wordt het woonhuis van de zusters gesloopt en heropgebouwd. In 1935 krijgt een deel van het schoolgebouw een eerste verdieping.


1936 - De oude kantwerkschool, naast het woonhuis van de zusters, wordt afgebroken en vervangen door 2 klaslokalen voor de 4de graad. Tevens is er de aanleg van 2 speelplaatsen, van elkaar gescheiden door een tuin.

1939 - Enkel de bewaarschool en het 1ste en 2de studiejaar zijn nog gemengd. Het 3de tot het 8ste studiejaar worden gesplitst voor jongens en meisjes.

1940 - Bij de inval van de Duitse troepen, op 10 mei, worden de kinderen voor onbepaalde tijd naar huis gestuurd. Op 26 mei is de kerk van Oostveld getroffen door een brandbom. Gedurende enige tijd wordt de mis opgedragen in de kloosterkapel. De klassen hervatten op 10 juni en worden voor de rest van Wereldoorlog II (1940-45) niet meer onderbroken.

de legendarische Zr Gerarda (Clémentine Dhondt)
de legendarische Zr Gerarda (Clémentine Dhondt)
die de hele 1ste helft van de 20ste eeuw symbool stond voor de school in Oostveld

Zeer populair in die tijd is Zr Gerarda, die vanaf 1907 ongeveer een halve eeuw onderwijzeres is in Oostveld, en daarnaast ook kosteres, orgeliste, leidster van het zangkoor "de Zangster" en schrijfster van de geschiedenis van het "Zwarte Veld" in het parochieboek.

Cecile Dhondt op school in Oostveld
Cecile Dhondt op school in Oostveld.

Rolande Dhondt en andere schoolkinderen uit Oostveld op een praalwagen
bemerk rechts, uitgedost in matrozenpak, de 8-jarige Rolande Dhondt, samen met
andere schoolkinderen, bovenop een praalwagen t.g.v. een pastoors-inhuldiging

Pittig detail: in de jaren veertig en vijftig slijt de huidige Algemene Overste van de Congregatie van de Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen, Rolande Dhondt (in de omgang toen "Rolleke" genoemd), evenals haar zus Cecile, haar rokken op de schoolbanken in Oostveld.

een van de kleuterklassen in 1956
een van de kleuterklassen in 1956

1954-55 - Een voor die tijd ultra-moderne school met overdekte speelplaats wordt opgetrokken. Er komt in 1954 aan de kerkwegel zelfs een afzonderlijke jongensschool met 2 klassen (3de en 4de; 5de en 6de), die in 1990 zal worden gesloten en overgenomen door de VZW Dekenale Werken (Brugge-Zuid) en gebruikt sindsdien als parochiaal centrum.

zicht op de achterzijde van de totaal vernieuwde school (1956)
zicht op de achterzijde van de totaal vernieuwde school (1956)

1968 - Het klooster is aan de beurt voor een volledige renovatie. Op de eerste verdieping wordt een fraaie kapel ingericht.

1976 - De scholen van Oedelem-centrum en van Oostveld fusioneren. Er staat één directrice aan het hoofd, Zr Maria De Groote, die in 1981 wordt opgevolgd door een leek, Mevr. Ann Maes.

afscheid

de laatste 3 zusters van het filiaal in Oostveld
de laatste 3 zusters van het filiaal in Oostveld (krantenfoto, 1990)
(vlnr) Zr Rita, Zr Gabrielle en Zr Christiana (overste)

1990 - Het kloosterfiliaal in Oostveld wordt opgeheven en op zondag 14 januari vertrekken de laatste 3 zusters. In de lokalen van het kloostergebouw komt er een buitenschoolse opvang voor de scholen van groot-Beernem. De basisschool aan de Linhoutstraat 137 werkt sindsdien nauw samen met die in de Bruggestraat in Oedelem-centrum, sedert 1996 onder de naam "Ter Bunen" school, een variant van de naam "Ten Bunderen". "Ter Bunen"-Oostveld omvat 2 graadsklassen kleuter en 3 graadsklassen lager. In 1999 maakt de school een grondige renovatie door: het enige nog overblijvende deel van de 1ste basisschool van 1908 gaat onder de slopershamer en er verrijst een nieuw gebouw met een moderne infrastructuur, dat in 2000 wordt ingehuldigd en meteen 110 leerlingen herbergt.

kleuters op de huidige speelplaats van de school in Oostveld
kleuters op de speelplaats van de school in Oostveld


 

 voormalige bijhuizen

kaart van West-Vlaanderen Mariakerke Raversijde Middelkerke Wulpen Krombeke Proven Watou Poperinge Westouter Geluwe Slypskapelle Moorslede Zonnebeke Brugge Oedelem Oostveld-Oedelem Waardamme Pollinkhove Knokke

© Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail