De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Het filiaal in Raversijde (1905-1971)

de school en het klooster in Raversijde in 1911
de school en het klooster in Raversijde in 1911

Raversijde, een klein vissersdorp (eeuwenlang "Walraversijde" genoemd) nabij Oostende, ontpopt zich in de tweede helft van de 19de eeuw langzaam tot een bescheiden badplaats met een woonkern. Bestuurlijk is Raversijde afhankelijk van Middelkerke en (tot in 1965) een deel van de parochie Mariakerke.

de woonkern van Raversijde (eind 19de eeuw)
de woonkern van Raversijde, eind 19de eeuw (postkaart: Luc Cordier van Raversijde.net)

1905 - De pastoor kijkt uit naar een school voor de kinderen van de woonkern in Raversijde. Hij doet - met sukses - een beroep op de hulp van de Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen uit Moorslede, die al sinds 1895 een school leiden in zijn parochie Mariakerke. Een plaatselijke aannemer schenkt de bouwgrond en het moederklooster in Moorslede financiert het gebouw. Tot de voltooiing van de bouwwerken mogen 3 zusters voorlopig hun intrek nemen in een nabijgelegen villa.

kleuterklas van Zr M.-Helena (eind oktober 1948)
kleuterklas van Zr M.-Helena (eind oktober 1948)

1905 - Op 29 oktober wordt het nieuwe kloosterfiliaal met lagere school geopend en enkele maanden later plechtig ingewijd. De school bestaat uit 4 lokalen, bestemd voor een "bewaarklas" (met 30 kleuters) en 2 gemengde lagere schoolklassen met 30 meisjes en 10 jongens. In 1907 is de schoolbevolking al gestegen van 70 naar 115 kinderen. Er worden 2 "Franse scholen" ingericht, dwz 2 klassen avondonderwijs Frans voor de leerlingen van de lagere klassen. In 1909 openen de zusters ook een "zondagschool voor jonge dochters", waar een 30-tal jonge meisjes Franse les en godsdienstonderricht krijgen.

de Normandische badplaats Sainte-Adresse, waar de zusters in ballingschap verblijven tijdens de oorlog 1914-18
de Normandische mondaine badplaats Sainte-Adresse
waar de zusters 'in ballingschap' verblijven tijdens de 1ste Wereldoorlog 1914-18

1914-18 - Na het uitbreken van Wereldoorlog I, moeten de 3 zusters op 13 oktober vluchten naar het nabijgelegen klooster van Middelkerke. Samen met de daar aanwezige 8 medezusters nemen ze 's anderendaags de wijk naar de Normandische badplaats Sainte-Adresse, naast Le Havre, om er tot begin 1919 gewonde Belgische frontsoldaten te verzorgen.

Na Wereldoorlog I is Raversijde geen echt filiaal meer, maar in de praktijk een wijkschool. Voortaan gaan de 3 schoolzusters er elke weekdag te voet naartoe vanuit het naburige klooster van Mariakerke. Aanvankelijk geven ze les in barakken. Pas in 1924 zijn de zware oorlogsbeschadigingen aan het klooster- en schoolgebouw hersteld. Later worden nog 2 klassen bijgebouwd.

kleuterklas van Zr Godelieve (1954)
kleuterklas van Zr Godelieve (1954)

1940-1945 - Bij het begin van Wereldoorlog II biedt de school drie weken lang onderdak aan vluchtelingen en aan Belgische soldaten. Daarna hervatten de lessen, maar slechts weinig kinderen dagen op. Op 29 oktober 1942 krijgen de zusters het bevel om de school en het klooster te ontruimen. Ze geven verder onderwijs in een villa aan de Westlaan, tot ze in oktober 1943 hun school kunnen heropenen. Op 26 april 1944 sneuvelen alle ramen door een bominslag vlakbij. De school gaat opnieuw dicht: enkel op maandag- en woensdagnamiddag komen de leerlingen er hun lessen en huistaken ophalen. Na de nodige herstellingswerken opent de school opnieuw haar deuren.

de juffen Michelle, Agnes, Annie en Monique lossen de zusters af in 1971
in 1971 lossen de juffen Michelle, Agnes, Annie en Monique de zusters af

1971 - Op 1 juli gaat de laatste zuster (Zr Alphonsine) met pensioen en de school (Schoolstraat 24) wordt overgedragen aan het O.L.-Vrouwcollege in Mariakerke. Vier lekenkrachten zetten het onderwijs in Raversijde voort.

kinderen op de speelplaats van de school in de jaren '90
kinderen op de speelplaats van de school in de jaren '90
(foto: Luc Cordier van Raversijde.net)

de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar
de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar ergens in de jaren '90
(foto: Luc Cordier van Raversijde.net)

1973 - Het gebouw wordt onteigend door de Regie der Luchtwegen voor de uitbreiding van de luchthaven van Oostende. Jaarlijks wordt huurgeld betaald aan het Bestuur der Luchtvaart, omdat een nieuwe school bouwen financiŽel niet haalbaar is.

de vroegere zusterschool van Raversijde in de jaren negentig
de vroegere zusterschool van Raversijde enkele jaren voor de afbraak
(foto: Luc Cordier van Raversijde.net)

de afbraak van de school in 2000
de afbraak van de school (foto uit de krant "Het Volk", 26 oktober 2000)

Wegens een gebrek aan leerlingen gaat de school op 30 juni 1999 definitief dicht en eind oktober 2000 gaat ze onherroepelijk onder de slopershamer.


 

 voormalige bijhuizen

kaart van West-Vlaanderen Mariakerke Raversijde Middelkerke Wulpen Krombeke Proven Watou Poperinge Westouter Geluwe Slypskapelle Moorslede Zonnebeke Brugge Oedelem Oostveld-Oedelem Waardamme Pollinkhove Knokke

© Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail