De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Tijdlijn van Ten Bunderen

12de eeuw

1184 1ste vermelding van een leengrond "de Bunra"
1188 Oprichting van de parochie Moorslede door bisschop Everardus van Doornik. De parochie maakt deel uit van de Heerlijkheid Moorslede en van de Kasselrij Ieper.

13de eeuw

1269 Oudste vermelding van een bestaand Gasthuis "de Bunra", op de huidige wijk "De Tuimelare" in Moorslede. Is bewoond door 3 godvruchtige juffrouwen.
1299 Geschil tussen de priorin van het "Gasthuis Ten Bunderen" en Hendrik IV, Heer van Moorslede.

14de eeuw

1330 Bouw van een eigen kapel en huis voor de kapelaan bij het "Gasthuis ten Bunderen".
1376 Oudste vermelding van de hoeve "Bunder-Cruysse" nabij de Schouthoek.

15de eeuw

1473 Bisschop Willem Fillastre van Doornik geeft de Regel van Augustinus en de bijhorende kloosterstatuten aan de "Hospitaliere Zusters" van ten Bunderen.

16de eeuw

1559 Moorslede valt onder het nieuw opgerichte bisdom Ieper, dekenij Waasten.
1566 De zusters van het Gasthuis slaan op de vlucht voor het geweld van de Beeldenstorm.
1568 De zusters keren terug naar het zwaar beschadigde Ten Bunderen.
1578 Definitieve uitwijking naar Rijsel en St.-Omaars. Ten Bunderen volledig vernield tijdens godsdiensttroebelen.
1587 De overgebleven zusters mogen uit ballingschap terugkeren en zich vestigen in een leegstaand huis in de Lombaardstraat (St.-Pietersparochie) in Ieper.

17de eeuw

1607 De zusters verhuizen naar een klein huisje bij het kerkhof van de St.-Jacobskerk in Ieper.
1647 Nog slechts één zuster, Anna Van Reninghe, is in leven.
1665 De zusters bouwen een kapel.
1666 De zusters hebben voortaan een eigen bestuurder. De eerste in de rij is kanunnik Pieter Mergelynck.
1695 De zusters gaan wonen in een patriciërswoning in de Rijselsestraat in Ieper, hen geschonken door de directeur Jacobus Theodorus de Coninck.

18de eeuw

1708 Voltooiing van de bouw van de kloosterkapel, links naast Coninckxdaele.
1717 Aanpassing van de kloosterstatuten, behorend bij de Regel van Augustinus.
1773 Aankoop van het aanpalend huis, rechts van Coninkxdaele.
1781 Nieuwe aanpassing van de statuten. De zusters zijn geen "Hospitaalzusters" meer, maar "Reguliere Kanunnikessen", dwz contemplatieve monialen, die het Latijns Officie bidden.
1782 Pastoor Maddens van Moorslede bouwt, met het nagelaten geld van zijn voorganger Petyt, op cijnsgrond bij het kerkplein, een Armenschool.
1783 Pastoor Maddens laat de 4 godvruchtige juffrouwen van de Zondagschool, opgericht door zijn voorganger Petyt, les geven in de Armenschool.
1783 Afschaffing van de priorij "Ten Bunderen-Coninckxdaele" in Ieper door de Oostenrijkse keizer Jozef II. Priorin De Wilde en 4 zusters (o.w. Zr. Carolina Verhelst) betrekken een huisje in de Boterstraat in Ieper.
1785 Zr. Carolina Verhelst komt, op verzoek van pastoor Maddens, naar Moorslede om er de parochiale Armenschool en de bijhorende groep van 4 godvruchtige dochters te leiden.
1787 Oprichting van twee bijkomende klaslokalen voor een borgerschool, naast de Armenschool.
1793 Pastoor Maddens legt de prille religieuze gemeenschap van 5 zusters een parochiale levensregel op, geïnspireerd door de H. Vincentius a Paulo.
1795 Franse Overheersing gepaard gaande met godsdienstvervolging en inbeslagname van alle eigendommen van de zusters.
1797 Openbare verkoop door de Fransen van de "Bundercruyce-hoeve", eigendom in Moorslede (Schouthoek) van de zusters.

19de eeuw

1800 Openbare verkoop door de Fransen van de "Gasthuis-hoeve", eigendom in Moorslede (Tuimelare) van de zusters.
1801 Concordaat tussen Franse keizer Napoleon en paus Pius VII. Het bisdom Ieper wordt, samen met dat van Brugge afgeschaft. Moorslede maakt nu deel uit van het bisdom Gent (tot 1834), binnen de dekenij Ieper.
1815 Oprichting van een betalend Franstalig meisjespensionaat, naast de Armenschool in Moorslede.
1818 Bouw van een volledig nieuwe Armenschool. Start van een reeks onafhankelijke stichtingen: spinschool in Gijzegem (1818), een hospitaal in Dadizele (1823), in Moorslede (1825), in Zevekote (1827) en in Klerken (1829).
1826 Opening van een betalende Franse lagere school voor externen in Moorslede.
1829 Begin van dovenonderwijs in de Armenschool, op initiatief van pastoor Karel Verhelst, uitmondend in een aparte dovenschool (1834) - de eerste in West-Vlaanderen - , geleid door Zr. Constantia Doorme.
1834 Moorslede valt onder het nieuwe bisdom Brugge, binnen de dekenij Ieper.
1837 De dovenschool verhuist naar Ieper en gaat het jaar daarna dicht, na het overlijden van Zr. Constantia.
1838 In de Armenschool van Moorslede komt een spellewerkklas tot stand.
1839 Moorslede gaat over van de dekenij Ieper naar die van Menen (bisdom Brugge).
1842 Door de eerste Organieke wet op het Lager Onderwijs worden subsidies toegekend aan de lagere scholen en aan de zusters-onderwijzeressen.
1845 De Brugse bisschop Boussen komt naar Moorslede voor de inwijding van de nieuwe kloosterkapel.
1846 Inkleding en plechtige geloften van de 18 zusters, die voortaan een diocesane congregatie vormen.
1851 Oplegging van een diocesane regel door Mgr Malou van Brugge.
1856 Oprichting van een eerste filiaal (= bijhuis, afhankelijk van het moederhuis in Moorslede) met school in de wijk Slypskapelle (tot 1975).1815
1861 Hereniging van de communaiteit van het hospitaal van Moorslede met het klooster. Voortaan is er ook opvang van weesmeisjes. En een bewaarklas opent haar deuren in de lagere school van het centrum.
1867 Zr Séraphine Verschave (de latere algemene overste, van 1899 tot 1902), wordt als 1ste van een hele reeks naar de St.-Andreasnormaalschool in Brugge gestuurd voor het behalen van een diploma lager onderwijs.
1868 Aanbouw (gedurende 2 jaren) van bijkomende gebouwen voor de kostschool.
1875 Op de Moorsleedse wijk "De Koekuit" gaat de St.-Jozefwijkschool van start.
1878 Aankoop van het huis van juffr. Virginie Holvoet aan de overzijde van de Dadizelestraat, bij de ingang van het Kasteelhof.
1883 Start van een klooster- en schoolfiliaal in Zonnebeke, door fusie met een plaatselijke communauteit van zusters.
1884 Oprichting van een schoolfiliaal in Pollinkhove (tot 1951) en in Westouter (tot 1936).
1889 Begin van een filiaal in Waardamme (tot 1993). Datzelfde jaar komt de parochie Moorslede in de dekenij Roeselare (binnen het bisdom Brugge).
1890 Start van een filiaal in Middelkerke (tot 1992).
1891 Aanvang van een filiaal in Proven (tot 1938) en in Wulpen (tot 1945). In Moorslede openen de zusters een betalende jongenschool, het "Klein College", op de hoek van de Gentstraat en de Kerkhofstraat.
1892 Oprichting van een kloosterfiliaal met lagere school in Knokke-Heist.
1893 Aankoop van het huis van juffr. Virginie Holvoet aan de overzijde van de Dadizelestraat, bij de ingang van het Kasteelhof.
1893 Start van een filiaal in Krombeke (tot 1945). De Congregatie beschikt voortaan over een eigen geestelijke directeur, benoemd door de bisschop. De eerste is Polydoor vander Meulen.
1894 Na de aankoop van het aanpalende pastorie-domein worden compleet nieuwe klooster- en internaatsgebouwen opgetrokken, met kapel, directeurswoning en weeshuis.
1895 Plechtige inwijding van het nieuwe gebouwen-complex. De Congregatie telt precies 100 leden. In datzelfde jaar opent een lagere huishoudschool haar deuren en wordt in Mariakerke-Oostende een nieuw filiaal opgestart.
1897 Stichting van de wijkschool St.-Jan op de Moorsleedse Drogenbroodhoek (tot 1914).
1898 De zusters uit Westouter gaan les geven in de Brabantschool, op het Poperingse gehucht "Den Brabant". Na WO I wordt de school geleid vanuit Poperinge (tot 1961).

20ste eeuw

1900 Stichting van de H. Familieschool in de Moorsleedse wijk "'t Kruiske" (Vierkaven). De weesmeisjes van het hospitaal in Moorslede verhuizen naar het nieuw weeshuis bij het klooster, naast de directeurswoning.
1905 Oprichting van een kloosterfiliaal in Raversijde (tot 1971).
1906 Opening van de H. Maria-wijkschool op het gehucht "Waterdam" in Moorslede (tot 1914).
1911 Filiaal in Oedelem (tot 2002) en Oostveld (tot 1990), na een fusie met de plaatselijke communauteit van 19 zusters.
1912 De zusters kopen een stuk grond aan de overkant van de Ieperstraat, om er een gebouw recht te trekken voor 10 bijkomende klaslokalen voor het externaat en voor een eigen normaalschool. De werken, gestart in mei 1914, moeten worden stilgelegd op 19 october door de aankomst van het Duitse leger.
1914 De zusters moeten van de Duitsers op 17 november verhuizen van het klooster naar het hospitaal. 3 dagen later worden ze overgebracht naar klooster van de Arme Klaren in Roeselare. Een groep mag later terugkeren om in het hospitaal en in 2 wijkscholen te werken, maar niet meer in het klooster.
1917 Tijdens geallieerde beschietingen worden het klooster van Moorslede en dat van Zonnebeke totaal verwoest. De zusters die in Roeselare verblijven verhuizen naar Jette.
1919 Ingebruikname van een nood-hoofdklooster in Ardooie. Een groep van 33 zusters, teruggkeerd uit Frankrijk en Engeland, gaat werken in de schoolkolonie van Wulveringem.
1922 Aankoop van een stuk grond aan de Stationsstraat voor de bouw van een nieuw moederklooster.
1923 De zusters betrekken het wederopgebouwde klooster O.L.-Vrouw-ten-Bunderen. De dagscholen en het (voortaan Nederlandstalig) meisjespensionaat openen hun deuren. Naast de Lagere Middelbare afdeling komt er een landbouwhuishoudschool.
1924 Plechtige inwijding van de nieuwe klooster- en schoolgebouwen.
1925 Koning Albert I brengt een bezoek aan het klooster middenin "de verwoeste gewesten".
1926 De eerste 5 zusters van ten Bunderen vertrekken naar de Basankusu-missie in Belgisch-Congo.
1927 Start van een filiaal in Geluwe door de opslorping van een plaatselijke communauteit van 19 zusters en 2 bloeiende wijkscholen "Ter Hand" en "Artois" (tot 2008).
1928 Een nieuw filiaal in Poperinge, door de fusie met de Zusters Paulinen in de Boeschepestraat (tot 1961).
1930 Augustinus-dag in het moederklooster, naar aanleiding van de dood van deze heilige kloosterstichter, 1500 jaar geleden. In datzelfde jaar sluit het pensionaat, als eerste in het bisdom Brugge, aan bij de VKSJ.
1937 Oprichting van een tweede missiepost in het Congolese Mampoko (tot 1968). Nog dat jaar start een filiaal in Abele-Watou (tot 1961).
1940 Vestiging van een derde missiepost in Kodoro (tot 1978).
1948 Plechtige wijding van het altaar in de kloosterkapel door de Brugse bisschop Lamiroy.
1951 Het secundair onderwijs in Moorslede is voortaan ook opengesteld voor half-internen en externen.
1955 Mgr De Smedt van Brugge vaardigt een nieuwe aangepaste kloosterregel uit voor de diocesane congregaties.
1957 Opening van een vierde missiepost in Waka (tot 1975).
1961 Oprichting van een postulaat en noviciaat voor inlandse medezusters in de Congo-missie.
1964 Tijdens onlusten, bij de evacuatie per boot vanuit Mampoko, komen 3 zusters om door verdrinking.
1969 Luisterrijke viering in Moorslede van het 700-jarig bestaan van de Congregatie.
1971 In de lijn van Vaticanum II stellen de zusters zélf een eigen regel samen, de zogeheten "Levensoriëntatie".
1975 De inlandse medezusters in Congo worden een zelfstandige diocesane congregatie.
1989 Opening van een filiaal in de Westmeers te Brugge, dat een open huis is voor crisis-opvang (tot 2003).
1991 Sluiting van de secundaire school in Moorslede.
1996 De laatste zusters-missionarissen in de Congo-missie keren definitief terug naar ons land.

21ste eeuw

2001 Sluiting van de wijkschool "Het kruiske" (Vierkaven) in Moorslede.
2004 Overdracht van het hoofdklooster van Moorslede aan de Broeders van Liefde van St.-Idesbald in Roeselare. Verhuizing naar het nieuw hoofdklooster annex RVT in Zonnebeke. 3 zusters blijven wonen in de vroegere directeurswoning.
2005 Inzegening van het nieuwe hoofdklooster in Zonnebeke door de bisschop van Brugge.
2006 Aanmaak van een website over de geschiedenis van de Congregatie van O.L.V.-ten-Bunderen.
2007 Ontdekking in de tuin van een particulier van een Lieve Vrouwbeeld, dat prijkte boven de buiteningang van de oude kloosterkapel in Moorslede (1895).
2008 Het filiaal in Geluwe gaat dicht en de 5 zusters komen over naar het moederklooster in Zonnebeke.
2008 Inhuldiging van het teruggevonden Madonna-beeld bij de kerk van Moorslede.
2008 Zakenkapittel over de spiritualiteit van de H. Augustinus, naar wiens kloosterregel de zusters eeuwenlang hebben geleefd.
2009 De wijkschool "De Koekuit" in Moorslede sluit definitief haar deuren.
2011 De 3 zusters van het 117 jaar oude bijklooster in Knokke-Heist nemen hun intrek in een huis.
2013 Sluiting van het kloosterfiliaal in de voormalige directeurswoning in Moorslede.
2013 Zakenkapittel over het gebed, volgens de Regel van de H. Augustinus.
2015 Het bijhuis in Mariakerke-Oostende gaat na 120 jaar dicht, en de 3 zusters komen over naar Zonnebeke.
2017 Het enige nog overblijvende filiaal in Knokke-Heist verdwijnt na 125 jaar, en de 3 bewoonsters verhuizen naar het hoofdklooster van de Congregatie in Zonnebeke.
2019 De 17 Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen vieren, op donderdag 16 mei, in het hoofdklooster in Zonnebeke, het 750-jarig bestaan van hun Congregatie. Op donderdag 16 mei, om 10 u, ging Mgr. Lode Aerts, bisschop van Brugge, voor in een eucharistieviering in het hoofdklooster in Zonnebeke. Daarop nam de communauteit deel aan een feestmaaltijd, samen met een beperkte groep van genodigden. Later in het jubileumjaar volgden nog, in beperkte kring: op 21 juni feest voor de officiële contactmensen van de Congregatie; op 11 juli feest met de regio-oversten; op 5 september een feest met familieleden van de zusters; op 12 oktober tenslotte een bedankingsfeest met de medewerkers van het naburig Zorgcentrum Sint-Jozef.

© Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail