Virtuele gebedsruimte van de Zusters van O.L.Vrouw-Ten-Bunderen

<< Ga naar de startpagina van deze website.

interieur van de beroemde kapel Notre Dame du Haut, gebouwd in 1955 door Le Corbusier in Ronchamps in Frankrijk
Interieur van de beroemde kapel "Notre Dame du Haut", gebouwd in 1955 door Le Corbusier in Ronchamps (Frankrijk)

Je kan de communauteit van Zusters van Ten Bunderen
vragen om een gebed, om welke reden dan ook.
Schrijf hieronder de tekst van jouw intentie:

Eventueel jouw naam: 

(anonimiteit gewaarborgd)

A. Dürer. Biddende handen. 1508 (Wenen, Albertina).

« || > » Titel: --
Muziek kan veel rust en troost bieden tijdens het bidden of bij momenten dat je het nodig hebt. Speciaal voor jou stelden we een lijst samen van zowat 200 klassieke
en/of religieuze muziekfragmenten. Die kan je beluisteren op deze eenvoudige audiospeler. Als je klikt op de knop 'Afspelen' (>) hoor je nummer 1 en - als je niets
onderneemt - volgen automatisch alle nummers van de afspeellijst. Je kan op elk moment het afspelen onderbreken door te drukken op de '| | pauze-knop'. Wanneer
je opnieuw op deze knop klikt wordt het afspelen voortgezet. Als je na deze klik meteen op de knop 'Afspelen' (>) drukt, begint het nummer van vooraan aan. Om de
speler te stoppen of om de pagina te verlaten klik je gewoon op de ' (Stop)-knop'. (Het script van deze "jukebox" is met veel dank ontleend aan Ben's Hobbyhoekje.)

Een kaars aansteken in gewijde plaatsen is een eeuwenoude rituele handeling. Ze betekent méér dan woorden kunnen uitdrukken. Waarom zou ook niet het internet zo'n gewijde plaats kunnen zijn? Wil je een kaars branden voor een speciale intentie (bijv. nieuwe roepingen), voor een vriend, een zieke, een overledene? Of gewoon bidden en tot rust komen? Klik dan op de afbeelding met het kaarsje hiernaast. Je komt terecht op een website waar je jouw digitale kaars kan aansteken. Elke volgende stap is mooi aangegeven.

De Maria-hymne "Memorare" (vert. G. Reve)
Ch. Gounod/J. S. Bach - Ave Maria
"Heer Jezus Christus, Gij hebt gezegd: "De oogst is groot..." en op dat woord zijn door de eeuwen heen ontelbaar velen opgestaan en gaven alles prijs om U te volgen. Wij bidden U: zend ook in deze tijd uw Geest die stuwkracht is. Zie met liefde neer op onze gezinnen, op onze gemeenschap, op onze parochies. Roep jonge mensen tot uw dienst, opdat zij in uw spoor de weg van zelfvergeten liefde gaan. Geef aan hen een trouw hart, dat uw roepstem blijft horen, en eenvoud in denken en doen, om U geheel toe te behoren. Heilige Maria, Moeder van de Kerk, bid voor ons. Amen."


Een selectie van "YouTube" video's om je in de gewenste gebedssfeer onder te dompelen...

God roept ook JOU. Het zijn maar 3 woorden: "Kom, volg mij"!

Wat is jouw antwoord op deze uitnodiging? Durf je een leven aan van volledige toewijding aan God, aan een religieuze gemeenschap en aan de naaste? Iets voor jou? Spannend? Natuurlijk, maar je hoeft deze levensweg niet alléén te gaan. Je kan die delen met geestesverwanten, in zusterschap, als religieuze. Op een manier die bij jou past, want het blijft altijd jouw levensweg. De concrete uitbouw van een hedendaagse vorm van religieus gemeenschapsleven, waarin WERK en GEBED harmonisch zijn verweven, is jouw taak. We willen je hierbij graag steunen en vooruithelpen. Kom en zie. "Doe maar wat Hij u zeggen zal" (Matt. 14,27).

Waag het erop met God en je zal samenleven in vrede en vreugde én diep gelukkig zijn. Dit diep geluk wensen wij velen toe. "Vraag en je zal verkrijgen, opdat jouw vreugde volkomen zij." (Joh. 16,24)

Heb je er echt zin in? Voel je je geschikt hiervoor? Wil je meer weten? Een gesprek? Even kennismaken? Onze deuren staan wijd open en je bent van harte welkom!

De Congregatie wil graag meehelpen bij het opstarten van een nieuw gemeenschapsproject voor jonge ongehuwde vrouwen tot ongeveer 35 jaar, die een diploma van secundair onderwijs op zak hebben, en die eventueel al uit werken gaan. Het zijn deze vrouwen zélf die - na een aangepaste vorming - de hoofdrolspeelsters worden voor de opbouw van een religieuze gemeenschap, aangepast aan deze tijd.

Zo'n hedendaagse vorm van religieus leven heeft alle groeikansen als hij enerzijds berust op de fundamenten van een eeuwenlang beproefde kloostertraditie én anderzijds beantwoordt aan "de tekenen van de tijd", aan vele morele uitdagingen en (vaak verborgen) noden van deze samenleving. Waarin zal zich dat concreet vertalen?

  • Wonen in een gewoon pand dat zich niet onderscheidt van andere woonhuizen.
  • Leven in een gemeenschap,waarin iedereen de anderen liefheeft en alles met elkaar deelt, of zoals St.-Augustinus het zo mooi verwoordde: "één van ziel en één van hart, op weg naar God".
  • Bezoldigd halftijds gaan werken, waarbij concrete sociale dienstbaarheid voorrang heeft. De overblijvende tijd samen zijn voor en met elkaar, in (gemeenschappelijk en persoonlijk) gebed, studie, lectuur, huishoudelijke taken, ontspanning, enz.
  • Gastvrijheid beoefenen door een luisterend oor en een open oog te hebben voor de mensen om ons heen die behoeftig zijn, in welk opzicht dan ook...

Wij hopen en bidden vol vertrouwen dat ENKELE jonge vrouwen, die zoals zovelen op zoek zijn naar de zin van hun leven, de roepstem van God mogen ervaren en er zich bewust, radicaal en in volle vrijheid aan overleveren.
Kom en zie...
(Zusters van O.L.V. - ten Bunderen. Ieperstraat 54A, 8980 Zonnebeke. Tel. 051/78 89 51)

het historisch Maria-beeld van het verwoeste 19de eeuwse klooster in Moorslede
Het historisch Maria-beeld van het verwoeste 19de eeuwse klooster van ten Bunderen, opgesteld bij de kerk van Moorslede

Maria zei: “Mijn ziel prijst en looft de Heer, mijn hart juicht om God, mijn redder: Hij heeft oog gehad voor mij, zijn minste dienares. Alle geslachten zullen mij voortaan gelukkig prijzen, ja, grote dingen heeft de Machtige voor mij gedaan, heilig is zijn naam. Barmhartig is Hij, van geslacht op geslacht, voor al wie hem vereert. Hij toont zijn macht en de kracht van zijn arm en drijft uiteen wie zich verheven wanen, heersers stoot Hij van hun troon en wie gering is geeft Hij aanzien. Wie honger heeft overlaadt Hij met gaven, maar rijken stuurt Hij weg met lege handen. Hij trekt zich het lot aan van Israël, zijn dienaar, zoals Hij aan onze voorouders heeft beloofd: Hij herinnert zich zijn barmhartigheid jegens Abraham en zijn nageslacht, tot in eeuwigheid.” (Lucas 1, 46-55)

Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen. Ieperstraat 54A, 8980 Zonnebeke. Tel. 051/78 89 51 e-mail