De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

Literatuur en bronnenmateriaal

DE GESCHIEDENIS VAN DE CONGREGATIE

 

 • BARBAIX, A. Zeven eeuwen Ten Bunderen. Geschiedenis van het klooster Onze-Lieve-Vrouw Ten Bunderen. Moorslede 1269-1971. Brugge, 1973.

 • BARBAIX, A. Proeve van samenstelling der geschiedenis van het klooster Onze-Lieve-Vrouw Ten Bunderen en filialen gedurende den oorlog 1914-18. Moorslede, 1939 (Onuitgegeven kroniek).

 • BARRA, J.-M. Met lei en griffel! 110 jaar vrij onderwijs. 100 jaar Sint-Jozefsintituut O.-L.-Vrouw ten Bunderen. Middelkerke. Middelkerke, Heemkring Graningate, 1990.

 • BIERRE, H. K. Drie stukken aangaande Yper. Het Conincksdal te Yper. Ieper, 1888, blz. 69-80.

 • BOUTEN, G. Het klooster van de H. Vincentius à Paulo, in - Verhalen en geschiedenissen van de gemeente Moorslede van voor de oorlog 1914- 18 en enkele van erna. Moorslede, eigen beheer, 1967, p. 31

 • CARREIN, L. 100 jaar vrij onderwijs te Mariakerke (1895-1995). Mariakerke, 1995.

 • DE BAERE, P. Het instituut der doofstommen en blinden van Moorslede, in - Biekorf, 1969, blz. 193-202.

 • DECLERCQ, A.; LAZOORE, S. Binnen de veilige muren van de bisschopsstad. De Zusters van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Bunderen in Ieper (1587-1785), in - Om Gods Wil. Duizend jaar kloosterleven in Ieper., De Vrienden van de Sint-Maartenskathedraal, 2021, blz. 148-154.

 • DE KEYSER, I. De geschiedenis van Onze Lieve Vrouw ten Bunderen. Moorslede, Heemkundige Kring, 2004.

 • DE KEYSER, I. Moorslede in kleur. (over de glasramen van o.m. de kloosterkapel). Moorslede, Heemkundige Kring, 2006.

 • DE KEYSER, I. Van bezetting… tot vlucht. Mensen getuigen over WO I in Moorslede. Moorslede, Heemkundige Kring, 2008.

 • DE PAUW, N. Leven van den zeer eerbiedweerdigen heer Joannes Bartholomaeus Van Roo. Ieper, z.j.; herdruk Ieper, 1996.

 • DEPUYDT, J. Het Hospitaal Onze-Lieve-Vrouw Ten Bunderen (1269-1587). KULeuven (Fac. Letteren, Dep. Moderne Geschiedenis ), seminariewerk, 1984.

 • DESCHREVEL, A. De kerkgewaden te Haringe. Kunstschatten uit "Conincksdaele" en het Rijke Klarenklooster te Ieper, in - Annales de la Société d'Emulation de Bruges, 1952, nr 89, blz. 39-55.

 • DESEYNE, A.; REYNAERT, P. Van Gesticht Saint-Joseph tot Zorgcentrum Sint-Jozef te Zonnebeke. Zonnebeke, 2002

 • DE WILDE, A. Jaer-Boek. Onuitgegeven. Ieper, 1783

 • HAGEMEIJER, P. Vrouwen en kloosters in de middeleeuwen, in - Een tipje van de sluier. Vrouwengeschiedenis in Nederland, dl. 3, Amsterdam, 1984, blz. 27-39.

 • HERPELINCK, R. Het bisdom Ieper, 1762-1789. Roeselare, West-Vlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1991, 479 p.

 • HOUTHAEVE, R. Moorslede, het Lievensdorp. Izegem, Hockepied, 1988, 512 blz.

 • HOUTHAEVE, R.; LECLUYSE, N. Moorslede 1914-1918. Morsdood... en toch herboren! Moorslede, 1997, 348 blz.

 • HOUTHAEVE, R. De Sint-Martinuskerk van Moorslede. Moorslede, 1993, 77 blz.

 • HUYGHEBAERT, N. Prieuré Notre-Dame de Conincksdale à Ypres, in - Monasticon Belge, dl. III, Flandre Occidentale. Luik, CNRHR, 1978, blz. 1167-1177.

 • LAENEN, J. Etude sur la suppression des couvents par l'empereur Joseph II dans les Pays-Bas autrichiens. Antwerpen, 1905.

 • LECLUYSE, N.; DENORME, O.; MUS, O. Moorslede. Beelden uit het verleden. Moorslede, Bibliotheek / Handzame, Familia et Patria, 1984.

 • LINSKENS, R. Wat 'n leven! dl. 6. Religie en religieuzen in de middeleeuwen. Antwerpen, Nederlandse Boekhandel, 1980

 • PIRSON, L. Elisabeth de Robiano: Madame Lecandèle, barones de Ghyseghem, 1773 - 1864. Averbode, Altiora, 1987.

 • RINGOIR, J. Moorslede, de kerktoren in het vizier. s.l., s.d.

 • Ster. Tijdschrift voor de Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen. 4 x per jaar (1928 - 1960).

 • Sterre uit ten Bunderen. Tijdschrift voor de oud-leerlingen en vrienden. 2 x per jaar (1930 - 1961).

 • SUENENS, K; LAURENT, T. Congregatie van de Zusters van Onze-Lieve-Vrouw ten Bunderen, Moorslede (1269-heden), in - ODIS. Record last modified date: 8 december 2020. (Raadpleegbaar op het internet: http://www.odis.be/lnk/OR_13577)

 • TANGHE, G. F. Parochieboek of beschryving van Moorslede, gevolgd door het leven van den H. Martinus, patroon dezer parochie. Brugge, De Scheemaecker, 1860.

 • VAN ACKER, L. Het meisjespensionaat van Moorslede in de 19de eeuw, in - Biekorf, 2004 (jrg 104), Afl. 3, blz. 205-221.

 • VAN DEN WEGHE, M.-J. Geschiedenis van Moorslede. (an. herdruk). Handzame, Callewaert-de Meulenaere, 1977.

 • VAN DEN WEGHE, M.-J. Register over de geschiedenis van Moorslede. Onuitgegeven. Moorslede, Gemeentehuis, 1894.

 • VAN DEN WEGHE, M.-J. Schets van het leven van pastoor Verhelst. Roeselare, De Meester, 1904.

 • VINCKIER, R. De zusters van Ten Bunderen uit Moorslede op de St.-Jacobsparochie in Ieper (1607-1695), in - PAPIN, K. (red.); MUS O. e.a. Sint-Jacobs Ieper. Een vergeten monument - een parochie om te onthouden. Ieper, Erfgoedcel Ieper, 2009.

 • WARLOP, E. De heren van Moorslede en Moorsele in de 12de en 13de eeuw, in - Album Joseph Delbaere, Rumbeke, 1968, blz. 229-250.


DE STREEK

 

 • BAERT, M. e.a. De Kracht van het Kleine. Van Mariaschool tot Immaculata-Instituut. Ieper, 2002.

 • BEERLAND, F.; CASTELEIN, L. Geschiedenis van Slypskapelle. Dadizele, 2 dln., 1979.

 • Bouwen door de eeuwen heen. Inventaris van het Cultuurbezit in België. Architectuur. Deel 17 n° 1, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare. Kanton Roeselare. Turnhout, 1999.

 • CORNILLIE, J.-E. Ieper door de eeuwen heen. Langemark, Vonksteen, 1950.

 • DELBAERE, J. Sinnesaels Kapelle te Beitem op grondgebied Moorslede, in - Iepers Kwartier, 8 (1972), blz. 121-125

 • DENYS, D. Toponymie van Roeselare. Roeselare, 1952.

 • DOCHY, B.H. Geschiedenis van de stad Roeselare vanaf de Oudste Tijden tot het heden. 3 dln. Wervik, Almar, 1961

 • DEFRANCQ, R. Bijdragen tot de geschiedenis van Wervik. Wervik, Almar, (4 delen) 1950-72.

 • DESEYNE, A. Zonnebeke 1914-1918. Dood en heropstanding van een dorp. Zonnebeke, 1976.

 • HAMEEUW, L. Het gebouwenpatrimonium van Moorslede en Slypskapelle: een geïllustreerde gids. Moorslede, Heemkundige kring/WAOW, 2007.

 • HERPELINCK, R. Het Bisdom Ieper 1762-1789. Roeselare, 1991.

 • HUYS, E. Geschiedenis van Gheluwe. Kortrijk, 1891.

 • MADDENS, N. e.a. De Geschiedenis van Kortrijk. Tielt, 1990.

 • MUS, O. Van Sutstrate naar Rijselsestraat. Negen eeuwen geschiedenis. Ieper, 1984.

 • MUSSELY, J.; BUSSCHAERT, J. Geschiedenis van Ledeghem. Kortrijk, Flandria, (XXXI), 1912; Handzame, Familia et Patria, 1976 (heruitgave).

 • MUYLAERT, F. Roeselare door de jaren heen. Hooglede, Vanhoutte, 1989.

 • PIL, V. Zonnebeke: heerlijk verleden en zonnig heden. Langemark, Vonksteen, 1962

 • REMBRY-BARTH, A. Histoire de Menin (2 delen). Brugge, Gaillard, 1881.

 • TANGHE, G. F. Parochieboek van Ardooie, Kachtem, Moorslede, Oostnieuwkerke, Winkel-St.-Elooi, Oekene, Rumbeke, Rolleghem-Kappelle. Handzame, 1975.

 • TOP, I. Proven in de nevelen der tijden. Tielt, Lannoo, 2006.

 • VANSTEENKISTE, R.; WALLECAN, F. Geschiedenis van Menen, volgens de 'Histoire de Menin' van Dr. Rembru-Barth. Menen, J. Deleu, 1950.


DE MIDDELEEUWSE GASTHUIZEN EN HOSPITALEN

 

 • ALBERDINGK THIJM, P.- P.- M., De gestichten van liefdadigheid in België van Karel den Groote tot aan de XVIe eeuw. Brussel, Hayez, 1883.

 • ARICKX, V.; VAN ACKER, L. Het passante lieden gasthuis te Rysselende tussen Ardooie en Pittem, in - Biekorf, 95 1995), blz. 113-128.

 • BASSEREAU, M. Th. Hôtels-Dieu, hospices, hôpitaux et infirmeries au moyen âge. Parijs, Foulon, 1958.

 • BATTAILLE, C. Sint-Joris Menen. Augustinessen en onderwijs. Van "passanten lieden" tot leerlingen.... Kortrijk, Groeninghe, 1995.

 • BONENFANT, P. Hôpitaux et bienfaisance publique dans les anciens Pays-Bas, des origines à la fin du XVIIIe siècle, in - Annalen van de Belgische Vereniging voor Hospitaalgeschiedenis (ABVH), dl.3, 1965, blz. 1-194.

 • BONENFANT, P. Cartulaire de l'Hôpital Saint-Jean de Bruxelles (Actes des XIIe & XIIIe siècles). Brussel, Paleis der Academiën, 1953.

 • CARPENTIER, J. Les archives de l'hospice de St-Jean l'Evangéliste à Wervicq, in - Handelingen Kon. Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk, dl 21 (1944-1945), blz. 44-128.

 • CALVET, A. Les Légendes de l'Hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Parijs, P.U.F., 1992.

 • CRAEMER, U. Das Hospital als Bautyp des Mittelalters. Keulen, 1963.

 • DE BONT, M. 700 jaar gasthuis Geel (1286-1986). Geel, 1986.

 • DEPUYDT, J. Het Onze-Lieve-Vrouwhospitaal Poperinge (1312-1613). KULeuven (Fac. Letteren, Dep. Moderne Geschiedenis ), licentiaatsverhandeling, 1986.

 • DEPUYDT, J. Gezondheidszorg van de middeleeuwen tot het einde van de 18de eeuw, in - Het Verbond der Verzorgingsinstellingen: 1938-1988. Leuven, 1988, blz. 17-35.

 • DETREZ, L. Les Augustines de Cambrai. Parijs, Letouzay et Ané, 1936.

 • DE KEYSER, R. e.a., Geschiedenis van de ziekenverzorging (Dossiers geschiedenis, 7-8). Leuven, 1981.

 • DE NAVE, F.; DE SCHEPPER, M. De geneeskunde in de Zuidelijke Nederlanden (1475-1660). Catalogus Tentoonstelling Museum Plantin Moretus. Antwerpen, 1990.

 • DUPRIEZ, D. L'hôpital capitulaire Notre-Dame de Tournai. Brussel, ULB, licentiaatsverhandeling, 1972.

 • Hospitalen van de middeleeuwen en de moderne tijden. Akten. Brussel-Gent-Namen, 14-16/03/2002 (Archaeologia Mediaevalis, 25). Brussel, 2007

 • DUVOSQUEL, J.-M. Un inventaire des chartes de l’hôpital de Comines dressé vers 1327-1330, in - Mémoires de la Société d’Histoire de Comines et de la région, 5 (1975), blz. 223-240.

 • ELAUT, L. Het leven van de Gentse ziekenhuizen vanaf hun ontstaan tot op heden. Gent, 1976, blz. 27-104.

 • FORMESYN, M. BRUYNSERAEDE, R. De godshuizen van Brugge en hun plaats in de armenzorg. Brussel, Catalogus tentoonstelling (1 juli - 29 augustus 1993). Kredietbank-Brugge.

 • FORRIER, M. De Orde van Malta in de zuidelijke Nederlanden (12de-18de eeuw). Brussel, Catalogus tentoonstelling in het Algemeen Rijksarchief (19 februari-15 mei 1993.

 • GODDEERIS, J. Het vroeger Roeselaars hospitaal, in - Mandeldal, 17 (1992), blz. 95-98.

 • HAVENNE, D. Architecture hospitalière: évolution du plan à travers l'histoire. (Dl. 2. Moyen Âge, Ve-XVe siècle). Louvain-la Neuve, 1982.

 • HIMPENS, G. Het Sint-Janshospitaal te Brugge (vóór 1188-1350). KULeuven, licentiaatsverhandeling, 1955

 • IMBERT, J. Les hôpitaux en droit canonique (L'Eglise et L'Etat au moyen-âge, VIII). Parijs, Vrin, 1947.

 • IMBERT, J. Les Hôpitaux en France. Parijs, P.U.F., 1958.

 • IMBERT, J.; MOLLAT, M. Histoire des hôpitaux en France. Toulouse, Privat, 1982.

 • IMBERT, J. Le régime juridique des établissements hospitaliers du Nord de la France au Moyen Age, in - Revue du Nord, nr 29 (1947), blz. 195-204.

 • IMBERT, J.; CHAUNU, P. Le Droit hospitalier de l'Ancien Régime. Parijs, PUF, 1993.

 • IMBERT, J. L'influence de la législation hospitalière dans les département belges et luxembourgeois (1795-1814), in - Annales Universitatis Saraviensis, II-4, 1953, blz. 286-299.

 • JETTER, D. Das europäische Hospital von der Spätantik bis 1800. Keulen, 1986.

 • LACROIX, M.-Th. L'Hôpital Saint-Nicolas du Bruille (Saint-André) à Tournai de sa fondation à sa mutation en cloître (± 1230-1611). Louvain-la-Neuve, UCL, Institut d'Etudes Médiévales, licentiaatsverhandeling, 1977.

 • LALLEMAND, L. Histoire de la Charité. T. III. Le Moyen Age (du Xe au XVe siècle). Parijs, Alphonse Picard, 1903.

 • LECLERCQ, H. Hôpitaux, hospices, hostelleries, in - Dictionnaire d'Archéologie Chrétienne et de Liturgie, dl 6, kol. 2748-2770.

 • LECOMTE, E. Het hospitaal van Torhout, in - Jaarboek het Houtland, 26 (1998), blz. 76-122.

 • LE GRAND, L. Statuts d’hôtels-Dieu et de léproseries. Parijs, Picard, 1901.

 • LE GRAND, L. Les Maisons-Dieu et léproseries du diocèse de Paris au milieu du XIVe siècle. Paris, Daupeley-Gouverneur, 1899.

 • LE GRAND, L. Les Maisons-Dieu: leurs statuts au XIIIe siècle, in - Revue des Questions historiques, nr 60 (1896), blz. 95-134.

 • LE GRAND, L. Les Maisons-Dieu: leur régime intérieur au moyen âge, in - Revue des Questions historiques, nr 63 (1898), blz. 99-147.

 • LEISTIKOW, D. Dix siècles d'architecture hospitalière en Europe. Une histoire de l'architecture hospitalière. Ingelsheim am Rhein, Boehringer, 1967.

 • LINSKENS, R. Wat 'n leven!. dl. 3. Opvoeding en onderwijs, ziekten en geneeskunde in de middeleeuwen. Antwerpen, Nederlandse Boekhandel, 1983.

 • LUYCKX, T. Johanna van Konstantinopel. Gravin van Vlaanderen en Henegouwen. Verhandelingen van de Kon. Vlaamse Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten (klasse der Letteren), jrg. VIII, nr.5. Antwerpen/Utrecht, 1946.

 • LYONS, A. S.; PETRUCELLI, R. J. Geschiedenis van de geneeskunde. Antwerpen/Amsterdam, Standaard Uitgeverij, 1981.

 • MARECHAL, G. Armen- en ziekenzorg in de Zuidelijke Nederlanden, in - Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden, dl. 2, Haarlem, 1980, blz. 268-280; 514; 547-548.

 • MARECHAL, G. Geschiedenis van het hospitaal van Onze Lieve Vrouw van de Potterie te Brugge in de Middeleeuwen. Rijksuniversiteit Gent, licentiaatsverhandeling, 1964.

 • MARECHAL, G. Het hospitaalwezen te Brugge in de Middeleeuwen: een institutionele en sociale studie. Rijksuniversiteit Gent, doctoraatsthesis, 1975.

 • MARECHAL, G. Het Sint-Janshospitaal in de eerste eeuwen van zijn bestaan, in - Studia Historica Gandensia, dl. 210, 1976, blz. 41-75.

 • MARECHAL, G. De sociale en politieke gebondenheid van het Brugse hospitaalwezen in de Middeleeuwen. Kortrijk-Heule, UGA, (Standen en Landen, 73) 1978, blz. 11-35.

 • MARECHAL, G. Motieven achter het ontstaan en de evolutie van de stedelijke hospitalen in de XIIde en XIIIde eeuw, in - Septingentesimum iubelaeum hospicii dicti Belle. Bijdragen tot de geschiedenis van de liefdadigheidsinstellingen te Ieper. Ieper, 1976, blz. 11-34.

 • MENU, L. Het Koninklijk Gesticht van Mesen en haar werking, in - Mesen, kleine stad op de heuvel (Verzameling historische bijdragen over Mesen, ed. J. Beun), Mesen, 1995, blz. 253-269.

 • MESSIAEN, L.-J. Histoire chronologique, politique et religieuse des seigneurs et de la ville de Comines, dl. III, blz. 210-274. Parijs, l'Harmattan, 1995 (herdruk van de 1ste editie, uitgegeven in Kortrijk in 1892).

 • QUERIDO, A. Godshuizen en gasthuizen. Een geschiedenis van de ziekenverpleging in West-Europa. Lochem, 1974.

 • OCKELEY, J. De zieken- en passantentehuizen, in - Eigen Schoon en de Brabander, dl 74, 1992, blz.7-9; 213-259.

 • PYCKE, J. Le Chapitre Cathédral Notre-Dame de Tournai de la fin du 11e à la fin du 13e s. Brussel - Louvain-la-Neuve, 1986

 • PYCKE, J. Documents relatifs à l'administration de l'hôpital capitulaire de Notre-Dame de Tournai au XIIe et au XVe siècle, in - Annales de la Société belge d'histoire des hôpitaux, dl 8 (1970), blz.3-53.

 • QUAKELBEEN, P. De Godshuizen te Brugge. Rijksuniversiteit Gent, licentiaatsverhandeling, 1975.

 • REICKE, S. Das deutsche Spital und sein Recht im Mittelalter (2 dln). Stuttgart, 1932, herdruk Amsterdam, 1961.

 • SONDERVORST, F.-A. Geschiedenis van de geneeskunde in België. Brussel, Elsevier, 1981.

 • TOUATI, F.-O., e.a. Archéologie et Architecture Hospitalières de l'Antiquité tardive à l'aube des Temps modernes. Parijs, Boutique de l'Histoire, 2004.

 • VANBOSSELE J. ; DUMOULIN, Chr. e.a. De geschiedenis van het Onze-Lieve-Vrouwehospitaal in Kortrijk. Kortrijk, Zusters Augustinessen, 1982.

 • VANDENBUSSCHE, L. e.a. Ziekten en remedies in de volksgeneeskunde. Menen, 1973.

 • VAN GOUBERGEN, W. De Gasthuiszusters-Augustinessen van Brussel (1186-1986): 800 jaar ziekenzorg. Deurne, 1986.

 • VANSTEENKISTE, L. Hospitaalstatuten in de bisdommen Doornik en Terwaan (1188-1598). 2 dln. KULeuven, licentiaatsverhandeling, Fac. Wijsbegeerte en Letteren (afd. Geschiedenis der Moderne Tijden), 1964.

 • VERBESSELT, J.; DUMOULIN, Chr. e.a. Zijn de oudste gasthuizen geen pelgrimshuizen?, in - Eigen Schoon en de Brabander, dl 74, 1992, blz. 260-262.

 • WICKERSHEIMER, E. Les édifices hospitaliers à travers les âges. Alençon, Poulet-Malassis, 1953.


DE MIDDELEEUWSE BEDEVAARTEN

 

M. H. F. van Uden, Paulus Gijsbertus Johannes Post. Christelijke bedevaarten. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1988. Fons Peters. Bedevaarten in Europa. Amsterdam, Anthos; Tielt, Lannoo, 1996.
 • ANCIAUX, K.; ENGELBOSCH, C.; JANSEN, L. Stukjes hemel op aarde. Relieken en reliekenvereniging. (catalogus tentoonstelling St.-Truiden Mus. Vlaamse Minderbroeders, 2008-2009). St.-Truiden, 2008.

 • ANGENENDT, A. Heilige und Reliquien. Die Geschichte ihres Kultes vom frühen Christentum bis zur Gegenwart. München, C. H. Beck, 1997.

 • BALDWIN, M. W. Pilgrimages to Palestine Before 1500. New York, Putman and Sons, 1975.

 • BARRET, J.; GURGAND, J.-N. Bid voor ons te Compostela. Het leven van de pelgrims op de wegen naar Sint-Jacob. Beveren, Orbis, 1982.

 • BAVAY, L. Volksdevotie langs straten en pleinen, in - Ons Heem, jg. 42, 1988, nr. 1, pp. 2-8.

 • BIRCH, D. J. Pilgrimage to Rome in the Middle Ages: continuity and change. Woodbridge/New York, Boydell & Brewer, 1998.

 • BOSHART, M. Bedevaarten in de middeleeuwen. Soesterberg, Aspekt, 2016.

 • BOTTINEAU, Y. Les chemins de St.-Jacques. Parijs, Arthaud, 1983.

 • BOZOKY, E.; HELVETIUS A.-M.; e.a. Les reliques. Objets, cultes, symboles. (teksten van een intern. colloquium in Boulogne-sur-Mer). Turnhout, Brepols, 1999.

 • BRABBS, D. De wegen naar Santiago. De middeleeuwse pelgrimsroutes door Frankrijk en Spanje naar Santiago de Compostela. Kampen, Ten Have, 2008.

 • BRESSELEERS, F. Naar Compostela vanuit de Lage Landen bij de Zee. Studie rond de Sint-Jakobsverering in de Lage Landen. Katleen De Vylder (eigen beheer), 2016.

 • CARRETTE, T.; DE VLAM, P., DE BRABANDER, R. Via Brugensis & Via Scaldea: op weg naar Santiago de Compostela (Pelgrimspaden in de Lage Landen). Mechelen, Vlaams Compostelagenootschap, 2010.

 • CAUCCI VON SAUCKEN, P. Pilgerziele der Christenheit. Jerusalem, Rom; Santiago de Compostela. Stuttgart, Belser, 1999.

 • CHELINI, J.; BRANTHOME, H. Les chemins de Dieu. Histoire des pèlerinages chrétiens des origines à nos jours. Parijs, 1982.

 • COELHO, P. Le Pèlerin De Compostelle. Parijs, Anne Carrière, 1996.

 • CORBELLINI, L.; GRAZIOLI, L. La Via Francigena, cammina europa nr 1. Milaan, Mondadori, 1996.

 • DE LA COSTE-MESSELIERE, R. Pèlerins et chemins de Saint-Jacques en France et en Europe du Xe siècle à nos jours. Parijs, 1965.

 • DE LA COSTE-MESSELIERE, R. Hôpitaux et Confréries de Pèlerins de Saint-Jacques. Catalogus, tentoonstelling in Cadillac-sur-Garonne, 1967.

 • DE LA COSTE-MESSELIERE, R.; WARCOLLIER, J. Le pèlerinage de Compostelle, de nos jours au XIIe siècle (les itinéraires de Bruges, XVe s.). Parijs, 1976.

 • DE LA COSTE-MESSELIERE, R. Sur les chemins de Saint-Jacques. Parijs, Perrin, 1999.

 • DE LILLE, K. M. Jeruzalemvaarders uit Vlaanderen in de Bourgondische Tijd, in - Biekorf, 65 (1964), p. 119 - 122.

 • DE REU, M.; STEPHAN-MAASEN, R. Itinerarium Brugense, in - Seibt, F.; Borsdorf, H. T. Transit Brügge-Novgorod: eine Strasse durch die europäische Geschichte. Essen, 1997, pp. 337-338.

 • DE ROOVER, A. Ontmoeting met de Romaanse kunst langs de weg naar Compostela. Mechelen, Vlaams Genootschap van Santiago de Compostela, 2007

 • DEVOLDERE, L. De verloren weg - Van Canterbury naar Rome. Amsterdam/Antwerpen, Atlas, 2002.

 • DEWITTE, A. Vlamingen op strafbedevaart naar Compostella, in - Biekorf, 100 (2000), p. 194.

 • DUFOUR, F. Alte Wege nach Rom: auf traditionsreichen Straßen in die Ewige Stadt. Innsbruck, Tyrolia, 1999.

 • DUNN-WOOD, M.; DAVIDSON, L.K. The Pelgrimage to Compostela in the Middle Ages. A Research Guide. New York/Londen, Garland,1993.

 • GELDHOF, J. Pelgrims en dulle lieden en vondelingen te Brugge 1275-1975. Brugge, 1975.

 • GEORGES, A. Le pèlerinage à Compostelle en Belgique et dans le Nord de la France suivi d'une étude sur l'Iconographie de saint Jacques en Belgique, Brussel, Mémoires de l'Académie Royale Belge (Classe Beaux-Arts), XIII, 2de reeks, 1971.

 • GRUIJTERS, A. e.a. De gids voor de pelgrim. Op weg naar Santiago. Een twaalfde-eeuws handschrift vertaald en toegelicht. Nederlands Genootschap van Sint Jacob, 2021.

 • HARPUR, J. De Heilige Weg. 2000 jaar christelijke pelgrimstochten. Haarlem, Schuyt & Co, 2002.

 • HEATH, S. Pilgrim Life in the Middle Ages. (herdruk van 1911). New York, Kennikat, 1971.

 • HEATH, S. In the Steps of the Pilgrims. (herdruk van 1911). Londen, Rich & Cowan, 1953.

 • HERMESDORF, B.H.D. De herberg in de Nederlanden. Een blik in de beschavingsgeschiedenis. Assen, Van Gorcum, 1957.

 • HOSKENS, C. e.a. Iconografie van de Jacobalia van België. Oostkamp, Stichting Kunstboek, 2021.

 • HOWSE, G. Les Chemins de Saint Jacques dans le Nord de la France. Parijs, s.d.

 • HUCHET, P.; BOELLE, Y. Sur les Chemins de Compostelle. Rennes, Ed. Ouest-France, 1999.

 • HUYS, P. Vlaamse bedevaarders omstreeks 1400, in - Biekorf, 84 (1984), p. 295 - 297.

 • JACKSON, B. Places of Pilgrimage. Londen, Meyer Stone, 1989.

 • KELLENS, M. Jacobalia in België - West-Vlaanderen, in - De Pelgrim, maart 2008.

 • KENDALL, A. Medieval Pilgrims. New York, G. P. Putnam and Sons, 1970.

 • KOLDEWEIJ, J. Geloof & Geluk. Sieraad en devotie in middeleeuws Vlaanderen. (Catalogus bij tentoontstelling in Brugge). Tielt-Arnhem, 2006

 • LANZI, G.; LANZI, F. Wege nach Rom. Eine Kulturgeschichte der Pilgerfahrt in die Ewige Stadt. Stuttgart, Belser, 2000.

 • LINKSKENS, R. Reizen en trekken, geboorte en dood in de Middeleeuwen. Antwerpen, 1983.

 • LEBEAU, B. F. Pilgrims and Travelers to the Holy Land. Omaha, Creighton University, 1996.

 • LEGNER, A. Reliquien in Kunst und Kultur. Keulen, 1989.

 • MADOU, M. Camino de Santiago. Heilige pelgrims, pelgrimsheiligen en heiligdommen langs de weg. Schoorl, Conserve, 1990.

 • MADOU, M. Het verhaal van de heilige Jacobus. Van Jacobus tot Santiago de Compostela. Schoorl, Conserve, 1991.

 • MADOU, M. De weg naar Santiago de Compostela. Kunst en cultuur. Abcoude, Uniepers, 2003.

 • MADOU, M. Santiago de Compostela. De apostel van het Westen in beeld en verbeelding. Leiden, Primavera, 2004.

 • MARTINEAUD, S.; MOREAU, A. Les hauts-lieux de pèlerinage. Compostelle, Jérusalem, Rome, Vézelay, Lourdes. Parijs, Flammarion, 2000.

 • MORRIS, C. The Sepulchre of Christ and the Medieval West: From the Beginning to 1600. Oxford University Press, 2005.

 • NIJSTEN, G. Volkscultuur in de Late Middeleeuwen. Feesten, processies en (bij)geloof. Kosmos, 1994.

 • OHLER, N. The Medieval Traveller. Woodbridge, Boydell, 1989.

 • OLIVIER, P. Le grand livre des Pèlerinages. Ed. De Vecchi, 2002.

 • OURSEL, R. Les pèlerins du Moyen-Age. Paris, Fayard, 1978.

 • PELGRIMS – ONDERWEG NAAR SANTIAGO DE COMPOSTELA. Zwolle, WBooks/Utrecht, Mus. Catharijnseconvent, 2011.

 • PERCHE, F. Sur les routes des pèlerins en France. Paris, Fayard, 1980.

 • PERICARD-MEA, D. Dans les pas de Saint Jacques. Paris, Tallandier, 2001.

 • PERICARD-MEA, D. Compostelle et cultes de Saint Jacques. Paris, P.U.F., 2002.

 • PERICARD-MEA, D. Brève histoire du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Paris, P.U.F., 2003.

 • PERICARD-MEA, D. Les routes de Compostelle. Parijs, Gisserot, 2002.

 • PETERS, Fons. Bedevaarten in Europa. Amsterdam, Anthos; Tielt, Lannoo, 1996.

 • REGNIER-BOHLER, D. Croisades et pèlerinages. Récits, chroniques et voyages en Terre Sainte, XIIe-XVIe siècle. Paris, Laffont, 1997.

 • ROUSSEL, R. Les pèlerinages à travers les siècles. Paris, Payot, 1954.

 • Santiago de Compostela. 1000 jaar Europese Bedevaart. Catalogus, tentoonstelling in Gent (Europalia-Spanje). Brussel, Gemeentekrediet, 1985.

 • SECRET, J. Saint-Jacques et les chemins de Compostelle. Paris, Lanore, 1981.

 • SIGAL, P.A. Les marcheurs de Dieu. Pèlerinages et pèlerins au Moyen Age. Parijs, Armand Collin, 1974.

 • STALPAERT, H. De pelgrimage naar Compostela. Pelgrimsgebruiken en Pelgrimsliederen, in - Biekorf, 66 (1965), p. 265 - 280.

 • STEPHANE, E. Gids voor bedevaartsplaatsen in België. Editions d'Octogone, 1994.

 • STOPANI, R. La Via Francigena. Storia de una strada medievale. Milaan, Le Lettere, 1998.

 • SUMPTION, J. Pilgrimage, an Image of mediaeval Religion. Londen, Faber & Faber, 1975.

 • URE, J. Pilgrimages: The great Adventure of the Middle Ages. Londen, Constable & Robinson, 2006.

 • VAN CAMPENHOUT, H. Het boek van Sint-Jakob. Dendermonde, Het Punt, 2015.

 • VAN CAUWENBERGH, E. Les pèlerinages expiatoires et judiciaires dans le droit communal de la Belgique au moyen âge. Leuven, Univ. (Bureau du Recueil), 1922.

 • VAN HERWAARDEN, J. Pelgrims door de eeuwen heen, Santiago de Compostela in woord en beeld. Turnhout, Brepols, 1985.

 • VAN HERWAARDEN, J. Pelgrimstochten. Bussum, Fibula-Van Dishoeck, 1974.

 • VAN HERWAARDEN, J. Opgelegde bedevaarten. Een studie over de praktijk van opleggen van bedevaarten in de Nederlanden gedurende de late Middeleeuwen (ca 1300 - ca 1550). Assen/Amsterdam, 1978.

 • VAN HERWAARDEN, J. Een profane pelgrimage naar de middeleeuwen. Verloren, 2005.

 • VAN HERWAARDEN, J. Santiago de Compostela. Pelgrims door de eeuwen heen. Utrecht, HES, 1985.

 • VAN HERWAARDEN, J. Op weg naar Jacobus. Het Boek, de Legende en de Gids voor de Pelgrims naar Santiago de Compostela. Hilversum, 2011.

 • VAN OS, H. De weg naar de hemel. Reliekverering in de middeleeuwen. (catalogus tentoonstelling in Amsterdam, De Nieuwe Kerk). Amsterdam, De Prom, 2000.

 • VAN STRYDONCK, M. e.a. Relieken. Echt of vals? Leuven, Davidsfonds, 2006.

 • VAN VOORST VAN BEEST, C. W. De pelgrimstochten. Bussum, Fibula Van Dishoeck, 1972.

 • VAN UDEN; M. H. F.; POST, J. Christelijke bedevaarten. Nijmegen, Dekker & Van de Vegt, 1988.

 • VAN UDEN, M.; PIEPER, J.; POST, J. Oude sporen, nieuwe wegen, ontwikkelingen in bedevaartonderzoek (UTP-Katernen, 17). Kampen, Gooi & Sticht, 1995.

 • VERDON, Jean. Voyager au Moyen Age. Parijs, Tempus/Perrin, 2007.

 • VIAENE, A. Vlaamse pelgrimstochten. Een verzameling opstellen over bedevaarten en bedevaarders vanuit Vlaanderen in de late Middeleeuwen. Brugge, 1982.

 • WADDELL, Helen. Vaganten in de Middeleeuwen. Antwerpen, Spectrum, 1966.

 • WASSER, B. Pelgrimages. Bedevaartsplaatsen van de westerse christenheid. Nijmegen, Sun, 1993.

 • WASSER, B. Dit is de pelgrimage van het Heilig Land en daaromtrent. Bloemlezing uit de reisverslagen van de Jeruzalemvaarders uit de Nederlanden, 1450-1650. Hilversum, 2014.

 • WEBB, D. Pilgrims and Pilgrimage in the Medieval West. Londen, I. B. Tauris, 1999.

 • WEBB, D. Medieval European Pilgrimage. c.700 - c.1500. New York, Palgrave Mac Millan, 2002.

 • ZWEIDLER, R. Der Frankenweg - Via Francigena. Der mittelalterliche Pilgerweg von Canterbury nach Rom. Stuttgart, Theiss, 2003.


DE H. AUGUSTINUS

 

 • BROWN, P. Augustinus van Hippo. Een biografie. Amsterdam, Agon, 2000.

 • HUNINK, V. De Regel van Augustinus. Amsterdam, Athenaeum-Polak &Van Gennep, 2005.

 • KAZENBROOT, F. Het is als een spiegel. De Regel van Augustinus. Heeswijk, Berne, 1990.

 • LANCEL, S. Saint Augustin. Parijs, 1999.

 • LAWLESS, G. Augustine of Hippo and his monastic rule. Oxford, 1990.

 • MARY, A. The Rule of Saint Augustine: an Essay in Understanding. Villanova, Augustinian Press, 1991.

 • O'DONNELL, J. Augustine, a new biography. New York, Harper Collins, 2005.

 • PARONETTO, V. Augustinus. De boodschap van een leven. Averbode, Altiora, 1991.

 • QUICKE, G. Augustinus. Een reisverhaal. Antwerpen, Halewijn, 2007

 • SAGE, A. La Règle de saint Augustin commentée par ses écrits. Parijs, "La Vie Augustinienne", 1961.

 • SCHRAMA, M. De regel van de liefde. Over de volgelingen van Augustinus. Kampen, Ten Have, 2006.

 • SCHRAMA, M. Augustinus. De binnenkant van zijn denken. Zoetermeer, Meinema, 1999.

 • SMALBRUGGE, M. Wijsheid van Augustinus. 365 teksten voor elke dag van het jaar. Tielt, Lannoo, 2006.

 • TRAPE, A. La règle de Saint Augustin commentée. Bégrolles-en-Mauges, Abb. de Bellefontaine, 1993.

 • VAN REISEN, H. Met Augustinus aan de slag. Hulpboek voor de studie van Augustinus. Eindhoven, Augustijns Instituut (AHI), 2002

 • VAN REISEN, H. Augustinus, bisschop van Hippo. Beknopt overzicht van Augustinus' leven en werk. Eindhoven, AHI, 2002

 • VAN REISEN, H. Bij Augustinus te gast. Handleiding voor het groepsgewijs lezen van Augustinus. Eindhoven, AHI, 2003

 • VAN BAVEL, T.J. Parallèles, vocabulaire et citations bibliques de la "Regula Sancti Augustini". Contribution au problème de son authenticité, in - Augustiniana, IX, 1959, blz 12-77.

 • VAN BAVEL, T.J. Augustinus van Hippo. Regel voor de Gemeenschap. Averbode, Altiora, 1982

 • VAN BAVEL, T.J. Charisma: gemeenschap. Gemeenschap als plaats voor de Heer. Heverlee, Augustijns Historisch Instituut, 2000

 • VAN BAVEL, T.J. Ooit een land van kloosters. Teksten van Augustinus over het kloosterleven. Heverlee, Augustijns Historisch Instituut, 1999

 • VAN BAVEL, T.J. Veel te laat heb ik jou liefgekregen. Leven en werk van Augustinus van Hippo. Heverlee, Augustijns Historisch Instituut, 1986

 • VAN BAVEL, T.J. Augustinus. Van liefde en vriendschap. Baarn, Het Wereldvenster, 1970.

 • VAN BAVEL, T.J.; BRUNING, B. e.a. Sint-Augustinus. Brussel, Mercatorfonds, 2007.

 • VAN DER MEER, F. Augustinus de zielzorger. Een studie over de praktijk van een kerkvader. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1947.

 • VAN GEEST, P. Integriteit als weg naar God. Over de spiritualiteit van Augustinus. Utrecht, 2002.

 • VAN GEEST, P. Stellig maar onzeker. Augustinus' benadering van God. Budel, Damon, 2007.

 • VAN WONTERGHEM, K.; VERMEULEN, E. Gemeenschap als pelgrimstocht naar God. Heverlee, Augustinusdag (bundel), 1998, blz. 21-42

 • VAN WONTERGHEM, K.; VERMEULEN, E. Gemeenschap en vriendschap. Heverlee, Augustinusdag (bundel), 1992, blz. 17-32.

 • VERHEIJEN, L. La Règle de saint Augustin. (Etudes Augustiniennes). 2 delen. Parijs, 1967

 • VERHEIJEN, L. Nouvelle approche de la Règle de saint Augustin. I.. (Vie Monastique, 8). Bégrolles-en-Mauges, Abb. de Bellefontaine, 1980.

 • VERHEIJEN, L. Nouvelle approche de la Règle de saint Augustin. II. Chemin vers la vie heureuse. Heverlee, Augustijns Historisch Instituut, 1988

 • WILLS, G. Saint Augustine. Londen, 2000.

 • ZUMKELLER, A. Augustine's Ideal of the Religious Life. Fordham University Press, 1986.


HET ONDERWIJS

 

 • ALGOET, G.; VENDENBROECKE, C. Analfabetisme in Vlaanderen en inzonderheid in zuidelijk Vlaanderen (einde 18de eeuw - ca. 1870), in - De Gaverstreke, (Heemkring Waregem), 1977, 142 - 178.

 • BARBRY, R; DEPAEPE, M.; SIMON, F. Van pap- tot kleuterschool. Of hoe de kinderen in de loop van de 19de en 20ste eeuw kleuters werden. Ieper, Onderwijsmuseum, 2000.

 • DEPAEPE, M. De pedagogisering achterna. Aanzet tot een genealogie van de pedagogische mentaliteit in de voorbije 250 jaar. Leuven, Acco, 1998.

 • DEPAEPE, M.; DE CLERCK, K.; DE GRAEVE, B.; SIMON, F. Dag meester, goedemorgen zuster, goedemiddag juffrouw. Facetten van het volksonderwijs in Vlaanderen (1830-1940). Tielt, Lannoo, 1984.

 • DE VROEDE, M. Kwezels en Zusters. De geestelijke dochters in de Zuidelijke Nederlanden. 17de en 18de eeuw. Brussel, Kon. Acad. voor Wetenschappen, Lett. en Schone Kunsten van België (AWLSK), 1994.

 • DE VROEDE, M. (ed) L'enseignement populaire en Belgique au XIXe siècle. Het volksonderwijs in België in de 19de eeuw. In - Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, X, 1-2 (1979), met bijdrage over de Armenscholen.

 • DE VROEDE, M. Aspecten van het volksonderwijs in België in de 19de eeuw. Leuven Acco, 1979.

 • D'HOOGHE, C. De geschiedenis van Sint-Andreas Brugge, 1859-2001. (Studia 85) Brussel, Algemeen Rijksarchief, 2001.

 • D'HOKER, M. Twee eeuwen onderwijs in België. Brussel, 1992.

 • GROOTAERTS, D. (red.) Histoire de l’enseignement en Belgique. Brussel, CRISP, 1998.

 • LEEUWERCK, E. De "kinderkolonies" in Frankrijk ook genoemd "Les Enfants de l'Yser" (1915-1919), in - Over de Schreve, IV, 1, blz. 10-16.

 • LERMYTE, J.-M. Voor de ziel van het kind. De schoolstrijd in het klerikale arrondissement Roeselare. 1878 - 1887. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1985.

 • VANRENTERGHEM, E. 77 jaar middelbaar landbouwhuishoudonderwijs in België. KU-Leuven, Fac. Letteren. Dep. Geschiedenis, (eindverhandeling), 2004, 110 blz.


DE MISSIE IN CONGO

 

 • CUVELIER, J.; BOON, J. Het oud-koninkrijk Kongo. Brugge, Desclée de Brouwer, 1941.

 • DELATHUY, A.M. Missie en Staat in Oud-Kongo (1880-1914). (2 dln). Berchem, EPO, 1992.

 • DE MOREAU, E. Les missionnares belges de 1804 jusqu'à nos jours. (2 delen). Brussel, 1944.

 • DEPAEPE, M.; VAN ROMPAEY L.In het teken van de bevoogding. De educatieve actie in Belgisch-Kongo (1908 - 1960). Leuven, Garant, 1995.

 • HENDRIKS, J. L'enseignement au Congo Belge dans le diocèse de Basankusu 1905 - 1960, organisé par les missionaires de Mill Hill, in - Annales Aequatoria, 2003, nr 24, blz. 97-157.

 • HENDRIKS, J. L'enseignement au Congo Belge dans le diocèse de Basankusu (RDC) 1960 - 2000. Missionaires de Mill Hill au Congo, in - Annales Aequatoria, 2005, nr 26, blz. 5-65.

 • HEYNIKEL, H. Onze Kongo. Leuven, Davidsfonds, 1997.

 • KORSE, P. Missionaris in Kongo en Oeganda. Oosterbeek, 2006.

 • NECKERS, J; FOUTRY, V. Als een wereld zo groot waar uw vlag staat geplant. Kongo 1885-1960. Brussel, BRT-Instructieve Omroep, 1986.

 • VELLUT, J.-L. e.a. Het geheugen van Congo. De koloniale tijd. (catalogus tentoonstelling). Tervuren, Kon. Mus. voor Midden-Afrika, 2005.


ALGEMENE WERKEN

 

 • AERTS, E.; DELBEKE, J. De rurale geschiedenis van Vlaanderen in een sociaaleconomisch perspectief. Leuven, KULeuven. Centrum voor Economische Studiën, 1983.

 • ALLOSSERY, P. Geschiedkundige Boekenschouw over het Huidige West-Vlaanderen in ’t Algemeen en zijne Gemeenten in ‘t Bijzonder. Brugge, 1912-1913

 • ARIES, P.; DUBY, G. Geschiedenis van het persoonlijk leven. dl. 4. Het individu in het feodale Europa. Amsterdam, Agon, 1988.

 • AXTERS, S. De geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden. 4 dln. Antwerpen, 1950-60.

 • BARTLETT, Robert. De middeleeuwen. Kunst, cultuur en het dagelijks leven. Kerkdriel, Librero, 2014.

 • BAUWENS-LESENNE, M. Bibliografisch repertorium der oudheidkundige vondsten in Westvlaanderen (vanaf de vroegste tijden tot aan de Noormannen). Brussel, Oudheidkundige repertoria IV, 1963.

 • BAVAY, L. Volksdevotie langs straten en pleinen, in - Ons Heem, jg. 42, 1988, nr. 1, pp. 2-8.

 • BEJCZY, I. Een kennismaking met de middeleeuwse wereld. Bussum, Coutinho, 2004.

 • BLOCKMANS, W. P. P. ; HOPPENBROUWER, P. C. M. Eeuwen des onderscheids. Amsterdam, Bert Bakker, 2016.

 • BOSSU, J. Vlaanderen in oude kaarten: drie eeuwen cartografie. Tielt, Lannoo, 1982.

 • BOUCQUEY, R. De Hervorming in de Kasselrij Ieper van 1522 tot 1576. Licentiaatsverhandeling. KULeuven, 1971, 382 blz.

 • BRACKE, W.; LEENDERS, E. (red.) e.a.. Vlaanderen in 100 kaarten. Leuven Davidsfonds, 2015.

 • BROECKX, J.L.; DE CLERCQ, C.; DHONDT, J.; NAUWELAERTS, M. A. Flandria Nostra - Ons land en ons volk, zijn standen en beroepen, door de tijden heen. 5 dln. Antwerpen/Brussel/Gent/Leuven, Standaard Boekhandel, 1957.

 • CLAERHOUT, J. De bevolking van West-Vlaanderen, in - Annales de la Société d' Emulation de Bruges, jg. 59, 1909, pp. 121-136.

 • CLOET, M. Het bisdom Brugge (1559-1984). Bisschoppen, priesters, gelovigen. Brugge, Westvlaams Verbond van Kringen voor Heemkunde, 1985.

 • DAELEMANS, F.; VAN DER HAEGEN, H.; VAN ERMEN, E. Oude kaarten en plattegronden. Bronnen voor de historische geografie van de Zuidelijke Nederlanden 16e-18e eeuw, in: - Archief- en bibliotheekwezen in België, 31 (1986).

 • DAVID, J. Vaderlandsche historie. 11 dln. Leuven, Van Linthout, 1887-1908.

 • DE BOER, D.; VAN HERWAARDEN, J.; SCHEURKOGEL, J. Middeleeuwen. Groningen, 1989.

 • DE FLOU, K. Woordenboek der Toponymie van Westelijk Vlaanderen. 18 dln. Brugge-Gent, 1914-1938.

 • DE JONG, J. Handboek der kerkgeschiedenis. dl. 2. De middeleeuwen 692-1517. Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1932.

 • DE JONG, J.; POST, R. R.; ABBINK, G. A. M. Handboek van de kerkgeschiedenis. Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Vegt, 1962.

 • DELORT, R. Le Moyen Age. Histoire illustrée de la vie quotidienne. Parijs/Lausanne, Seuil, 1972.

 • DELORT, R. La vie au Moyen-Age. Parijs, Seuil (Coll. "Poins historiques"), 1982.

 • DELORT, Robert. Le Moyen Age. Histoire illustrée de la vie quotidienne. Parijs, Seuil, 1972.

 • DE MEYER, A.; VAN DER ESSEN, L.; GANSHOF, F.-L. e.a. Monasticon Belge. T. 3. Flandre occidentale. (4 delen). Luik, Centre National de Recherches d'Histoire Religieuse, 1960 - 1989.

 • DE MOREAU, E. e.a. Histoire de l'Eglise en Belgique. (6 dln). Brussel, L'Edition universelle, 1940-1952.

 • DENDOOVEN, L. Dit is West-Vlaanderen: Steden - Gemeenten - Bevolking. (3 delen). Brugge, 1959-1962, 2286 blz.

 • DESCHRIJVER, R. De oude landmaten in Vlaanderen. Kortemark-Handzame, 1981.

 • DE SEYN, E. Geschied- en Aardrijkskundig Woordenboek der Belgische Gemeenten. (2 delen). Brussel, Brepols, 1964.

 • DE SMET, L. (red.); LISSENS, R. F.; BROECKX, J. L. LUYKX, Th. Encyclopedie van Vlaanderen. 5 dln. Brussel, Winkler Prins/Elsevier, 1972-1974.

 • DESPRIET, P. Romeinsche wegen in Zuid-West-Vlaanderen, in - De Leiegouw XXV (1983), blz 59 - 77.

 • DE SCHRYVER, H. De oude landmaten in Vlaanderen. Gent, 1936.

 • DE VRIES, A. Vlaanderen. Een culturele geschiedenis. Antwerpen/Amsterdam, Horizon, 2016.

 • DE WACHTER, L. Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten: heemkundige dokumentatie (1800-1940). (6 delen). Antwerpen, 1942 - 1957.

 • DUBY, G. l'Europe au Moyen Age. Paris, Flammarion, 1984.

 • DUBY, G. De kathedralenbouwers. Portret van de middeleeuwse maatschappij. Amsterdam, Atlas/Contact, 1992.

 • DUBY, G. De drie orden. Het zelfbeeld van de feodale maatschappij, 1025-1225. Amsterdam-Brussel, Elsevier, 1985.

 • DUBY, G. (red.) e.a. Geschiedenis van het persoonlijk leven. Deel. II. Van het feodale Europa tot de Renaissance. Amsterdam, Agon, 1988.

 • DUBY, G.; ARIES, Ph.; VEYNE, P. Geschiedenis van het persoonlijk leven. Van Oudheid tot vroege Middeleeuwen. Amsterdam, Agon, 1992.

 • EVANS, J. Leven in de middeleeuwen. Zeist, De Haan, 1964.

 • FLICHE, A.; MARTIN, V. e.a. Histoire de l'Eglise depuis les origines jusqu'à nos jours. (21 delen). Parijs, 1934 - 1960.

 • FRAYLING, C. De fascinerende Middeleeuwen. Utrecht, Teleac/Houten, Fibula Unieboek, 1995.

 • GENICOT, Léopold. Cultuurgeschiedenis der Middeleeuwen. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum (Aula Boeken, 166), 1964.

 • GYSSELING, M. Toponymisch Woordenboek van België, Nederland, Luxemburg, Noord-Frankrijk en West-Duitsland (vóór 1226). 2 dln. Gent, 1960.

 • GYSSELING, M. Inleiding tot de oude toponymie van West-Vlaanderen, in - De Leiegouw, 25 (1983) 1, blz. 39-58.

 • HÄGERMANN, D.; SCHNEIDER, R. e.a. Het dagelijks leven in de Middeleeuwen. De wereld van boeren, burgers, ridders en monniken. Baarn Tirion, 2001.

 • HASQUIN, H. e.a. Gemeenten van België. Geschiedkundig en Administratief-Geografisch Woordenboek. (4 delen). Brussel, 1981.

 • HASQUIN, H.; HEIRWEGH, J.-J.; LENDERS, P.; HELIN, E. e.a. België onder het Frans bewind 1792-1815. Brussel, Gemeentekrediet, 1993.

 • HEER, F. Balans der middeleeuwen, 1100-1350. Amsterdam, Meulenhoff, 1962.

 • HERPELINCK, R. Het Bisdom Ieper 1762-1789. Roeselare, 1991, 479 p.

 • HERRIN, J.; LE ROY LADURIE, E. e.a. Leven in de Middeleeuwen. Leuven, Davidsfonds, 2000.

 • HUIG, M.; LUNSINGH SCHEURLEER, D. F. De middeleeuwen. Utrecht, Het Spectrum, 1994.

 • JANSEN, H. P. H. Gschiedenis van de middeleeuwen. Utrecht/Antwerpen, Het Spectrum, 1981.

 • JANSSENS, G.; KELLENS, M. e.a. Vlaamse archief-, bibliotheek- en documentatiegids. Adresboek van in Vlaanderen en in Brussel gevestigde archieven, bibliotheken en documentatiecentra. Antwerpen, 1999.

 • JANSSENS, J. Spiegel van de middeleeuwen, in woord en beeld. Leuven, Davidsfonds, 2011.

 • JONES, Dan. Van Rome tot Rome. Een nieuwe geschiedenis van de middeleeuwen. Utrecht, Omniboek, 2022.

 • KERVYN DE LETTENHOVE, H. Histoire de Flandre. La Flandre Communale depuis les origines jusqu'aux dernières croisades. Brugge, Beyaert-Storie, 1898.

 • LE GOFF, J. De cultuur van middeleeuws Europa. Asterdam, Wereldbibliotheek, 1987.

 • LESCOUHIER, D. Geschiedenis van het Kerkelijk en Godsdienstig Leven in West-Vlaanderen. Brugge, 1926.

 • LESCOUHIER, D. Algemeene Lijst der EE. HH. Pastoors van al de Parochiën van West-Vlaanderen van 1802 tot 1930. Brugge, s.d.

 • LESNE, E. Histoire de la propriété ecclésiastique en France. Deel VI. Les Églises et les monastères, centres d'accueil, d'exploitation et de peuplement. Rijsel, Facultés catholiques, 1943.

 • LINKSKENS, R. Wat een leven! dl. V. Heren en boeren in de middeleeuwen. Antwerpen/Amsterdam, De Nederlandse Boekhandel, 1979.

 • LUYCKX, T.; PLATEL, M. Politieke geschiedenis van België. Antwerpen, 1985.

 • MADDENS, N. (red) Bibliografie van de Geschiedenis, Taal- en Volkskunde van West-Vlaanderen en de Westvlaamse Gemeenten. Kortrijk, 1983 - 1985.

 • MATTHEW, Donald e.a. Atlas van de Middeleeuwen. Agon, 1988.

 • MEENS, R.; VAN RHIJN, C. e.a. Cultuurgeschiedenis van de middeleeuwen. Open Universiteit/Zwolle, WBOOKS, 2015.

 • MILIS, L. De periode van de landsheerlijkheden (11de-13de eeuw), in - Geschiedenis van de Nederlanden, Rijswijk, 1993, blz.18-44.

 • NICHOLAS, David. Vlaanderen in de Middeleeuwen. Horizon, 2017.

 • NOLET, W. ; BOEREN, P. C. Kerkelijke instellingen in de Middeleeuwen. Amsterdam, 1951.

 • NUYTTENS, M. Repertorium van de abdijen en kloosters in West-Vlaanderen. Brussel, 1998.

 • PERNOUD, R. De middeleeuwen. Een herwaardering. Baarn, Ambo, 1992.

 • PERNOUD, R. Vrouwen in de middeleeuwen: hun politieke en sociale betekenis. Baarn, Ambo, 1986.

 • PIJNENBURG, W.; SCHOONHEIM, T. Middelnederlands lexicon. Amsterdam, 1997.

 • POST, R. R.; ABBINK, G. A. M. Handboek van de kerkgeschiedenis. dl. II. De Kerk in de Middeleeuwen (van circa 700 tot 1303). Nijmegen/Utrecht, Dekker & Van de Veght, 1963 (geheel herziene Handboek der Kerkgeschiedenis van kardinaal De Jong).

 • POWER, Eileen. Het dagelijks leven in de middeleeuwen. Spectrum (Aula-reeks/Vantoen.nu). Utrecht, 2008.

 • ROTTIER, H. Rondreis door middeleeuws Vlaanderen. Leuven, Davidsfonds, 1996.

 • SAMUELS, Ch. e.a. Tijdlijn van de middeleeuwen (keerpunten in de geschiedenis). Corona uitg., 2015.

 • SCHNÜRER, G. Kerk en beschaving in de Middeleeuwen. 3 dln. Haarlem, De Spaarnestad, 1950.

 • STOFFERS, M. De middeleeuwse ideeënwereld: 1000-1300. Hilversum, Verloren, 1994.

 • STRUBBE, E. L.; VOET, L.De chronologie van de Middeleeuwen en de Moderne Tijden in de Nederlanden. Deurne-Antwerpen, Govaerts, 1960.

 • POPP, Ph-.C. Atlas cadastral parcellaire de la Belgique. Province de Flandre Occidentale. Brugge, 1856

 • SANDERUS, A. Verheerlykt Vlaendre. (an. herdruk) Handzame, Familia et Patria, 1974.

 • SANDERUS, A. Flandria Illustrata. (an. herdruk) Tielt, Veys, 2 dln. 1973.

 • SCHMIDT, J.-Cl.; MOSTERt, M.; DE ROO-RAYMAKERS, R. Bijgeloof in de Middeleeuwen. Nijmegen, SUN, 1995.

 • STOFFERS, M. De middeleeuwse ideeënwereld 1000-1300. Hilversum, Open Universiteit, 1994.

 • TIMMERS, J. J. M. Kleine atlas van de vroege middeleeuw. Baarn, Tirion, 1989.

 • VAN CAENEGEM, R.C. Encyclopedie van de Geschiedenis der Middeleeuwen. Gent, Story-Scientia, 1962.

 • VAN CAENEGEM, R.C. Inleiding tot de geschreven bronnen van de geschiedenis der westerse middeleeuwen. Gent, Story-Scientia, 1962.

 • VAN CAENEGEM, R.C. De instellingen van de middeleeuwen. Geschiedenis van de westerse staatsinstellingen van de Ve tot de XVe eeuw (2 delen). Gent, Story-Scientia, 1967.

 • VAN CAENEGEM, R.C.; GANSHOF, F.L. Introduction aux sources de l'histoire médiévale. Turnhout, Brepols, 1997.

 • VAN CAENEGEM, R.C.; GANSHOF, F.L. Manuel des études médiévales. Typologie des sources, Historique, Grandes Collections. Turnhout, Brepols, 1997.

 • VANDEPUTTE, O. (red.). Gids voor Vlaanderen. Tielt, Lannoo, 2007.

 • VAN DER MEER, F. Keerpunt der Middeleeuwen. Utrecht, Spectrum (Aula, 82), 1962.

 • VAN DER MEER, F. Beknopte atlas van de Westerse beschaving. Amsterdam, 1956.

 • VAN HOUTERT, Cas. Middeleeuwers tussen hoop en vrees. Ijzer, 2015.

 • VANDEWALLE, P. Oude maten, gewichten en muntstelsels in Vlaanderen, Brabant en Limburg. Gent, 1984.

 • VAN LANTSCHOOT P. De oude akkermaten van Vlaamsch-België, met taal- en geschiedkundige nota's. Dendermonde, 1927.

 • VERHULST, A. Landschap en landbouw in middeleeuws Vlaanderen. Brussel, Gemeentekrediet, 1995.

 • VOETS, M. Het Comité voor de Religiekas (1783-1787). KULeuven (Fac. Letteren), licentiaatsverhandeling, 2002.

 • WARLOP, E. De Vlaamse adel vóór 1300.. (4 delen). Handzame, Familia et Patria, 1968.

 • WARLOP, E. Wapenboek van Vlaanderen. Handzame, Familia et Patria, 1972.

 • WARLOP, E. Heraldiek. Brussel, Algemeen Rijksarchief, 1985.

 • WILLIAMS, Hywell. De Middeleeuwen. De belangrijkste politieke, militaire en culturele ontwikkelingen in Europa 950-1450. Deltas, 2013.

© Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail