De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De Ten Bunderen route (Moorslede) - 9

De rode stip markeert de plaats van het Lievensstandbeeld op de Martplaats.
De rode stip markeert de plek van het Lievensstandbeeld, temidden van de Martplaats van Moorslede.

9. HET STANDBEELD VAN PATER LIEVENS

De marktplaats van Moorslede, met centraal het ruiterstandbeeld van pater C. Lievens.
De marktplaats van Moorslede, met centraal het ruiterstandbeeld van pater C. Lievens (Google Maps).

Na het bezoek aan de parochiekerk St.-Martinus gaat het, via de Kerkstraat en de Marktstraat, in de richting van de Marktplaats. Temidden van het Marktplein staat het standbeeld van Constant Lievens s.j. (Moorslede 1856- Leuven 1893). Pater Lievens is de beroemdste inwoner van de gemeente, en daarom wordt Moorslede wordt wel eens "het Lievensdorp" genoemd. Het imposante beeld, een ontwerp van de Antwerpse beeldhouwer Josuť Dupon (1864-1935) en gegoten in de kunstgieterij Minne in Gent, werd onthuld op 11 augustus 1929, tijdens grootse feestelijkheden.

Het ruiterstandbeeld van pater Lievens op de markt van Moorslede.
Het ruiterstandbeeld van pater Lievens op de markt van Moorslede.

Op een podium met drie treden, staat een hoge rechthoekige meerledige sokkel, uitgevoerd in hardsteen. Op de sokkel staat het opschrift: "Constantinus Lievens Geloofsbode in IndiŽ Geboren te Moorslede Overleden te Leuven 1856 - 1893". Bovenop het rijzige voetstuk staat een groot bronzen beeld van pater Lievens, zittend op een paard (verwijzend naar het feit dat hij zťlf een ervaren ruiter was). De missionaris houdt met beide armen een kruisbeeld in de hoogte, symbool van zijn missiewerk in Chotanagpur in India. Een inboorling, knielt aan de voet van het standbeeld om, namens de inheemse Adibasi-volksstam van Chotanagpur, gedoopt te worden.

Pater Lievens enkele maanden voor zijn dood
Pater Lievens enkele maanden voor zijn dood.

CONSTANT LIEVENS werd in 1856 geboren op de wijk "De Koekuit", als 7de kind in een landbouwersgezin van 11. Na de dood van zijn moeder in 1867 bleef hij uit de school weg en hielp hij op de boerderij. Drie jaar later, in oktober 1870, kon hij, door tussenkomst van de pastoor, zijn humaniorastudies beginnen in het Klein-Seminarie in Roeselare, waar hij een klasgenoot was van de dichter Albrecht Rodenbach. In 1876 beŽindigde Constant de Retorica, in wat men "de Wonderklasse" noemde van priester-leraar Hugo Verriest. Lievens besliste om priester te worden en trok in september 1877 naar het Groot-Seminarie in Brugge om er theologie te studeren.

Lievens verlangde ernaar om missionaris te worden. Daarom verhuisde hij al na ťťn jaar theologie naar het noviciaat (2 jaar) van de JezuÔeten in Drongen. Op 22 oktober 1880 legde hij zijn kloostergeloften af. Diezelfde dag nog scheepte hij in te Oostende om, via Londen, "voor altijd" naar de Bengaalse missie van de JezuÔeten in Brits-IndiŽ (hoofdplaats Calcutta) te reizen. Het was in die tijd de gewoonte dat missionarissen vertrokken voor de duur van hun hele leven, zonder ooit nog naar huis terug te keren.

Na zijn aankomst in Calcutta, hoofdstad van de voormalige deelstaat West-Bengalen (nu de staat Bihar geheten) studeerde Constant Lievens verder theologie in Asandol. In 1883 werd hij tot priester gewijd in Calcutta en bleef nog tot het einde van dat jaar les geven in het plaatselijk "Saint Xavier's College". Dan werd hij benoemd voor de missie van Chotanagpur (350 km ten noordwesten van Calcutta), waar reeds een kleine groep missionarissen werkzaam was. Hij begon zijn missieleven in Jamgain, nabij de stad Ranchi. Op 25 november 1885 vestigde hij zich in Torpa waar hij de verdediging op zich nam van de aborinigals, de plaatselijke volksstammen, de Adibasi, die behoorden tot de economische en maatschappelijke onderlaag van de Indiase samenleving en die werden uitgebuit door landeigenaars, geldschieters en ambtenaren.

Knielende Adibasi-bekeerling, aan de voet van het Lievenstandbeeld in Moorslede.
Knielende Adibasi-bekeerling, aan de voet van het Lievenstandbeeld in Moorslede.

In 1888 werd Constant Lievens hoofdverantwoordelijke voor de missionering in Chotanagpur en verhuisde naar Ranchi. De bewoners kwamen van heinde en ver met hun problemen en grieven bij Lievens. Zelf reed hij met zijn paard naar de omliggende dorpen om er de klachten van de mensen te aanhoren. Zo bekeerde hij hele dorpen tot het christendom. Lievens zette zich niet alleen in voor de kerstening van het hem toegewezen gebied, maar ook voor onderwijs, caritatieve werken en meer respect voor de mensenrechten. Hij voorzag de nieuwe geloofsgemeenschappen van de nodige structuren: catechisten, wijkkapellen, een centrale kerk en scholen. Zo werd hij stilaan de leider van een rechteloos volk.

Ziek en uitgeput ging Constant Lievens in 1891 rusten te Daarjeeling in het Himalayagebegte. Later bleek hij te lijden aan tuberculose. Maar al na 2 maanden keerde hij terug naar Ranchi, "want ik heb nog zoveel te doen ...". In oktober 1892 reisde hij voor behandeling naar BelgiŽ terug, hopend op een mogelijke genezing. Constant Lievens stierf op 7 november 1893 in Leuven (Heverlee), na zeven jaar missioneringswerk in Oost-India (80.000 katholieken achterlatend in de "Lievensmissie", waarvan 25.000 eigenhandig door hem waren gedoopt).

Het graf van Constant Lievens in de kathedraal van Ranchi (India).
In deze graftombe in de kathedraal van Ranchi (India) rust, sinds 7 november 1993, het stoffelijk overschot van pater Lievens.

In 1993, precies een eeuw na zijn dood werd zijn stoffelijk overschot overgebracht naar India, en bijgezet in de kathedraal van Ranchi. In 2001 werd in het bisdom Brugge de procedure ingezet tot zaligverklaring van pater Lievens, de "apostel van Chotanagpur", ook wel "de tweede Franciscus Xaverius" genoemd.

© Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail