De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De Ten Bunderen wandelroute - 6


De haltes in de Stationsstraat: de Achariushoek (rode stip), de directeurswoning (gele stip),
het klooster (blauwe stip) en de basisschool (groene stip). (© bijdragers OpenStreetMaps).

6. DE VROEGERE DIRECTEURSWONING


Voorgevel van de directeurswoning naast het klooster (© Google Street View).

Alvorens halt te houden bij de imposante voorgevel van het klooster, stoppen we eerst even bij het statige huis, aan de rechterkant ervan (Stationstraat, nr. 51). Deze woning werd in 1923, tijdens de wederopbouw na Wereldoorlog I, tegelijk met het kloostergebouw opgetrokken voor de opeenvolgende geestelijke directeur van de Zusters van Ten Bunderen.

In 2004 verhuisde de communauteit van zusters van O.-L.-V-ten-Bunderen naar Zonnebeke (Ieperstraat 54A), in een nieuw hoofdklooster dat aanleunt bij het Zorgcentrum St.-Jozef aldaar. Om de historische banden met Moorslede niet helemaal door te knippen bleven aanvankelijk 2 en later 3 zusters in Moorslede. Zij vestigden zich in deze vroegere directeurswoning en vormden voortaan een filiaal (= bijhuis) van Zonnebeke.

Zr. Godelieve Depreitere dirigeert het zangkoor in de parochiekerk van Moorslede
Zr. Godelieve Depreitere dirigeert het zangkoor in de parochiekerk
van Moorslede

Beide zusters waren intens betrokken bij het leven in de parochie en hielpen bij ziekenbezoeken, de parochiale liturgie, het zangkoor, het ronddragen van de communie bij senioren, missiefeesten, omhalingen voor Broederlijk Delen, enz.


De zusters Godelieve Cappelle (links) en Godelieve Depreitere (+) net vóór
hun vertrek uit Moorslede

Maar ook dit filiaal in Moorslede ging na 11 jaren dicht. Op 12 september 1213 vertrokken - met pijn in het hart en met tranen in de ogen - de twee overgebleven zusters Godelieve Capelle (83 jaar +) en Godelieve Depreitere (80 jaar) om zich te voegen bij de huidige communauteit van medezusters in Zonnebeke.

Zo kwam er een definitief einde aan een eeuwenlange aanwezigheid van de Zusters van Ten Bunderen in Moorslede: gedurende 3 eeuwen - tussen ca. 1269 en 1578 - in het Gasthuis Ten Bunderen aan de Oude Heirweg op de Tuimelarehoek. Na een verblijf in Rijsel en St.-Omer (1578-1587), en vervolgens in Ieper (1587-1785) kwam een zuster van de Congregatie in 1785 terug naar Moorslede. Het moederklooster was gevestigd achtereenvolgens in de 6de Jagersstraat (1578-1914) en hier in de Stationsstraat (vanaf 1924 tot 2004).

achterzijde filiaal Moorslede, Stationstraat
Zicht op de tuin van het voormalig bijhuis in Moorslede (2004-2013)

In een brief aan alle Moorsledenaars, verschenen in "Kerk en Leven" en voorgelezen in de parochiekerk, schreef Algemene Overste Zr. Rolande Dhondt dat de sluiting van het bijhuis in Moorslede onafwendbaar was geworden. Volgens haar ontbrak het de Congregatie, toen bestaande uit 28 - overwegend bejaarde leden, met een gemiddelde leeftijd van 82 jaar - aan nieuwe roepingen, aan jonge zusters. Wij citeren:

"Niemand weet echter wat de (nabije en verre) toekomst brengen zal. Gods wegen zijn wonderbaar. Zoals ik 9 jaar geleden al zei, herhaal ik nu nog: "Ik geef het nooit op", ook al klinkt dat nog zo onrealistisch! Ook vandaag roept God nog! Hopelijk geven jonge edelmoedige mensen gehoor aan deze oproep om zich totaal in te zetten voor God en voor de medemensen. Uit persoonlijke ervaring kan ik U verzekeren: het is een erg boeiend, zinvol en gelukkig leven... Moorslede, waar het allemaal begon met een Gasthuis halfweg de 13de eeuw in de wijk de Tuimelare, blijft voor immer in het geheugen gegrift van alle zusters. Tijdens de 19de en 20ste eeuw groeide een onlosmakelijke band tussen het klooster en de scholen enerzijds en de plaatselijke bevolking anderzijds. Die historische band met Moorslede en met U allen zal altijd blijven bestaan".

het directeurshuis tijdens de heropbouw na WO I, in 1923
Het directeurshuis tijdens de heropbouw na WO I, in 1923

Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail