De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De Ten Bunderen route (Moorslede) - 10

De rode stip toont de plaats van het Oude Hospitaal (nu Rusthuis Maria Middelares)
De rode stip toont de plaats van het Oude Hospitaal, nu RVT Maria Middelares (Google Maps).

10. HET ST.-ELISABETH HOSPITAAL

Het Zorgcentrum Maria Middelares, waar ooit het St.-Elisabeth hospitaal stond (Google Street View).
Het Zorgcentrum Maria Middelares, waar ooit het St.-Elisabeth hospitaal stond (Google Street View).

Aan het uiteinde van de Marktplaats neemt men links de Pater Lievensstraat. Deze straat vormt de verbinding tussen de 6de Jagersstraat en de Gentsestraat. Ter hoogte van het huisnummer 20 bevinden zich de gebouwen van het Zorgcentrum Maria Middelares. Op die plaats stond in de 19de eeuw, tot de verwoestingen van Wereldoorlog I (1914-18), het "St.-Elisabeth hospitaal".

Het hospitaal werd in 1822 gebouwd, met de steun van enkele dorpsnotabelen, waaronder de toenmalige burgemeester Denecker en pastoor Verhelst. In 1825 gingen twee zusters van het klooster St.-Vincentius a Paulo er gaan werken. Ze vormden een onafhankelijke communauteit, volledig los dus van het hoofdklooster. In 1835 werd "'t Hospitaal" geschonken aan de plaatselijke Armendis (voorloper van het huidige OCMW).

het St.-Elisabeth hospitaal, waar de zusters vanaf 1861 weeskinderen opvingen.
Het St.-Elisabeth hospitaal, waar de zusters vanaf 1861 weeskinderen opvingen.

In 1861 werd - tengevolge van financiŽle moeilijkheden - de gemeenschap van 7 zusters van het hospitaal herenigd met het hoofdklooster, en dus onderworpen aan de diocesane kloosterregel van de communauteit. 5 zusters aanvaardden de versmelting. Twee zusters, die het niet eens waren met de fusie, werden op hun verzoek door de bisschop ontslagen van hun verplichtingen en traden uit. Vanaf datzelfde jaar 1861 begonnen de 5 zusters in het hospitaal met de opvang van weeskinderen. In 1900 werden de 16 weesmeisjes van het hospitaal overgebracht naar een nieuwgebouwd "St.-Vincentius-weeshuis" bij het moederklooster, palend aan de directeurswoning, in de toenmalige Yperstraat (nu 6de Jagersstraat).

het St.-Elisabethgasthuis tijdens Wereldoorlog I.
Het St.-Elisabeth hospitaal tijdens Wereldoorlog I.

Bij het begin van de Eerste Wereldoorlog (1914-18) werden gewonde Duitse soldaten van het front verpleegd in het St.-Elisabeth hospitaal. Alle zusters van het hoofdklooster werden op transport gezet naar het klooster van de Arme Klaren in Roeselare. Twee van hen bleven achter in het hospitaal om er de hele winter lang de zieken en gewonden te verzorgen. In mei 1915 kreeg de algemene overste, samen met 7 gevluchte zusters, de toestemming van de Duitse bezetter om zich te voegen bij de 2 achtergebleven medezusters in het hospitaal. Maar bij het uitbreken van het zware najaarsoffensief van de gealliŽerde troepen in 1917 werd hťťl Moorslede ontruimd en vluchtten de hospitaalzusters naar het Arme Klarenklooster in Roeselare. Het hospitaal werd, net zoals de rest van Moorslede, in puin geschoten.

Het St.-Elisabeth hospitaal, zoals het werd heropgebouw in 1926-27.
Het St.-Elisabeth hospitaal, zoals het werd heropgebouw in 1926-27.

In 1926-27 werd op de plaats van het "'t Hospitaal" het rustoord O.L.V.-Middelares gebouwd. In 1933 vestigden zich hier zusters van de H. Vincentius uit Torhout, die naderhand een zelfstandige congregatie vormden: de Zusters van O.L.-Vrouw Middelares.

Het moderne Woon- en Zorgcentrum O.L.-Vrouw Middelares, links van het rustoordgebouw uit 1927.
Het moderne Woon- en Zorgcentrum O.L.-Vrouw Middelares, links van het rustoord uit 1927.

Deze zusters bouwden aan het eind van de 20ste eeuw een modern Woon- en Zorgcentrum tussen het kerkhof en het rusthuis. Vanaf 2014 werd het parochiaal centrum "Patria" in de 6de Jagersstraat (waar in de 19de eeuw het klooster van Vincentius a Paulo stond) afgebroken, om er dienstenflats op te trekken.

© Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail