De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De Ten Bunderen route (Moorslede) - 7

De rode stip wijst de plaats aan bij de kerk van het teruggevonden Mariabeeld (Google Maps).
De rode stip wijst de plaats aan bij de kerk van het teruggevonden Mariabeeld (Google Maps).

7. HET TERUGGEVONDEN MARIABEELD

Het 19de-eeuws Mariabeeld naast de kerk, uikijkend op de plek van het verwoeste klooster.
Het 19de-eeuws Mariabeeld naast de kerk, uikijkend op de plek van het verwoeste klooster.

In de 6de Jagerstraat slaan we, links, de Kerkstraat in die leidt naar de St.-Martinus parochiekerk. Recht voor ons staat, tegen de kerkgevel, een beeld van Maria met Kind, op een hoge sokkel. Dit beeld is het enig stenen reliek van betekenis dat de nagenoeg totale verwoesting van Moorslede tijdens Wereldoorlog I (1914-18) heeft overleefd. Het prijkte in een nis, boven de buiteningang van de kapel (1895) van het klooster St.-Vincentius a Paolo, dat - op enkele stukken muur na - in een ruïne was herschapen.

Het beeld van O.L.V.-van Altijddurende Bijstand (1895), zoals het in 2007 werd aangetroffen in de tuin van een privé-woning.
Het beeld van O.L.V.-van Altijddurende Bijstand (1895), zoals het in 2007 werd
aangetroffen in de tuin van een privé-woning.

Vlak na de Eerste Wereldoorlog werd, tijdens de opruimingswerken, enkel een klein witmarmeren wijwatervat ongeschonden van onder het kloosterpuin gehaald. Het is nu ingemetseld in de zijmuur van de gang in het huidig moederklooster van Zonnebeke. Het werd tientallen jaren door de zusters bewaard als enige reliek van het verwoeste 19de-eeuws moederklooster... tot 2007. Toen raakte bekend dat in de tuin van een privé-woning in de 6de Jagersstraat, aan de overkant van het vroegere kloosterdomein, een betonnen beeld stond van O.L.-Vrouw van Altijddurende Bijstand. Dit beeld (zie foto, hierboven), verweerd en nog niet gerestaureerd.

vooroorlogse postkaart met de gevel van de kloosterkapel.
Vooroorlogse postkaart met de gevel van de kloosterkapel,
en de nis met Mariabeeld boven de ingang.

Het was Ludo Hameeuw, bestuurslid van de plaatselijke Heemkundige Kring, die het beeld op het spoor kwam. Als 15-jarige jongen vernam hij van de aannemer Valeer Lievens (+ 1977), dat in zijn tuin een Mariabeeld verscholen stond, dat afkomstig was van het vooroorlogse platgebombardeerde klooster. De vader van die aannemer was een van de 4 meestergasten van de 146 arbeiders voor de opruiming van het oorlogspuin. Als jonge knaap schonk Ludo Hameeuw er toen weinig aandacht aan. Maar later ging hij steeds meer belangstelling tonen voor de geschiedenis van Moorslede en wou hij zekerheid over de herkomst van het Mariabeeld.

een luchtfoto van het klooster van Moorslede (8 maart 1918)
een luchtfoto van het klooster van Moorslede (8 maart 1918)

Ludo Hameeuw: "Op een luchtfoto van 8 maart 1918, dus nog een aantal maanden vóór het einde van de oorlog, toen reeds 95% van Moorslede in puin was geschoten, stond de toegangsgevel tot de kapel nog volledig overeind. Hij had dus de herhaalde zware beschietingen en bombardementen van de Geallieerden in het najaar van 1917 overleefd. De nis boven de ingang was intact gebleven, maar... het beeld stond er niet meer in. Het beeld moet dus toen al zijn weggenomen en in veiligheid gebracht. Gelukkig maar. Op een luchtfoto van 28 september 1914, één dag voor de bevrijding van Moorslede, en op postkaarten van het verwoeste Moorslede van na de oorlog, merken we dat ook die kloosteringang en de rest van de kapel tegen de grond waren gegaan. Na nauwkeurig onderzoek van die oude foto's van voor, tijdens en na de Grote Oorlog én met de mondelinge getuigenis van Valeer Lievens, was ik er zeker van dat het om het historisch beeld ging".

het historisch Mariabeeld na de restauratie door Frederick Cnockaert (Kerat, Wervik).
het historisch Mariabeeld na de restaturatie door Frederick Cnockaert (Kerat, Wervik)

Na de "ontdekking" van het beeld in 2007 volgden intense onderhandelingen tussen alle betrokken partijen. Uiteindelijk werd volgende overeenkomst gesloten:

  • Philip en Greet Verstraete-Maddens, de bewoners van het huis, stonden het beeld af aan de Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen.
  • De zusters namen de restauratiekosten op zich en schonken het beeld in bruikleen aan de gemeente.
  • Het beeld zou worden geplaatst aan de zuidkant van de pas helemaal gerestaureerde St.-Martinuskerk.
  • De gemeente zorgde voor de oprichting van een hoge sokkel en overdekte nis, voor de plaatsing en voor het onderhoud van het beeld.
  • De kerkraad St.-Martinus droeg de kosten voor de plaatsing van een infopaneel met daarop enige historische duiding.
  • Ludo Hameeuw tekende voor het ontwerp, de bouwaanvraag en de begeleiding van het hele project.

Het beeld, gemaakt van gegoten beton met een ijzerstructuur erin, was dringend aan een grondige restauratie toe. Het had namelijk sterk geleden onder erosie, na decennia lang onbeschut in weer en wind te hebben gestaan. Een deel was evenwel vrij gaaf bewaard gebleven, zoals het mooie serene gezicht van de Madonna. Het werk werd toevertrouwd aan Frederik Cnockaert, eigenaar van het restauratie- en conservatiebedrijf KERAT in Wervik.

groepsfoto na de inhuldiging van beeld in 2008.
Groepsfoto na de inhuldiging van het teruggevonden Mariabeeld in 2008.

Op zondag 17 augustus 2008, na een druk bijgewoonde academische zitting in de St.-Martinuskerk, werd het volledig gerestaureerde historische beeld van OLVrouw van Altijddurende Bijstand, onder grote belangstelling onthuld door burgemeester Walter Ghekiere en vervolgens ingezegend door pastoor André Monstrey.

© Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail