De Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen (vanaf omstreeks het jaar 1269)
Moorslede 1269-1578
Frankrijk 1578-1587
Ieper 1587-1785
Moorslede 1785-2004
Zonnebeke 2004 -
varia

 

   Zoek op deze site met FreeFind

 

beluister ClassicNL tijdens het surfen, 128 K stereo

De Ten Bunderen wandelroute - 14


De rode stip toont de plaats van het verdwenen 19de-eeuws Klein College. Het kerkhof
is gemerkt met groene stip (© Google Maps).

14. HET VOORMALIG KLEIN COLLEGE


Hier stond tussen 1891 en WO I (1914-'18) het "Klein College" van de zusters
(© Google Street View).

Links op de hoek van de Gentsestraat (in het verlengde van de Pater Lievensstraat) en de Kerkhofstraat richtten de zusters in 1891 een betalende katholieke school op, in de volksmond het "Klein College" genoemd, bestemd voor "knechtjongens" tussen 12 en 15 jaar uit Moorslede en de omliggende dorpen. Wegens de troebelen van de Schoolstrijd (1879-1884), na de zogeheten "Ongelukswet" van de antiklerikale liberale regering Frère-Orban en Van Humbeeck, hadden tal van "welhebbende" katholieke ouders aangedrongen op de oprichting van deze school, omdat ze hun jongens eigenlijk liever naar hier stuurden in plaats van naar de officiële gemeenteschool. Ze betaalden "2 Fr te maande" per leerling.

Op de bovenverdieping van het pand hadden de repitities plaats van de katholieke fanfare. Er was eveneens een toneelzaal, waar ieder jaar de prijzen werden uitgereikt aan de leerlingen. Naast "'t Klein College", aan de rechterkant, stond het huis van de directeur, waarin een bibliotheek was ondergebracht.

een klasfoto uit 'het klein college', geleid door Zr. M.-A. Lampaert, rechts bovenaan (1910)
Een klasfoto (1910) uit "Het Klein College", met Zr. M.-A. Lampaert rechts bovenaan,
en de directeur Jules Verhelst links bovenaan.

De school telde in 1901 ongeveer 130 leerlingen, verdeeld in 3 klassen. Ook jongens uit naburige gemeenten liepen er school.

  1. De hoogste klas (circa 70 leerlingen, gespreid over 3 afdelingen) van Zr. Marie-Augustine Lampaert bereidde voor op verdere middelbare studies. De leerlingen werden speciaal geschoold in vreemde talen, vooral het Frans, maar ook Engels en Duits. Tijdens de speeltijd moesten de jongens onder mekaar Frans spreken! Behalve algemene leervakken kregen ze ook een algemene culturele opleiding (bibliotheek, toneel, fanfare).
  2. De tweede klas was bestemd voor de jongste leerlingen.
  3. De derde klas deed dienst als zondagsschool, waarvoor 3 leken-onderwijzers instonden.

"Het Klein College" bleef bestaan tot 1914 maar herrees niet meer van onder de puinen van Wereldoorlog I (1914-'18).

© Willem Wylin - Copyright 2007- . Alle rechten voorbehouden. Contact: E-mail