Sitemap

Home page

De Congregatie van de Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen in het klooster van Zonnebeke (West-Vlaanderen)
geografische situering van het Gasthuis Ten Bunderen op de Tuimelarehoek in Moorslede, parochie Beitem
het historisch kader waarin het Gasthuis Ten Bunderen is opgericht - politiek-economisch
de stichting van het Gasthuis Ten Bunderen op de Tuimelarehoek in Moorslede
de naam Gasthuis Ten Bunderen
het grondplan van het middeleeuws Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede (West-Vlaanderen)
De oplegging van de regel van St.-Augustinus (1473)
De kloosterstatuten van het Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede (1473)
het religieus leven van de zusters in het Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
De ascese in het middeleeuwse Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
de kloosterkledij van de zusters in het Gasthuis ten Bunderen in Moorslede
Het dagelijkse leven algemeen van de zusters in het verdwenen middeleeuws Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
het dagelijks leven in het Gasthuis Ten Bunderen - eten en drinken van de zusters
het dagelijks leven in het middeleeuws Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede - de bereiding van het eten
De opvang van de pelgrims in het middeleeuws Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
De medische zorgverlening in het middeleeuws Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
bedevaarten in de middeleeuwen - inleiding
Middeleeuwse gasthuizen - algemeen
uitgaven, inkomsten en privilegies van het middeleeuws Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
de geschiedenis van de Gasthuishoeve Ten Bunderen sinds 1578
de bunderkruis-hoeve van de zusters van Ten Bunderen
de landeigendommen van het middeleeuws Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
de Beeldenstorm in Vlaanderen in de 2de helft van de 16de eeuw
de tweede vlucht van de zusters van ten Bunderen naar Frankrijk (1578)
het verblijf van de zusters van ten Bunderen in Rijsel en St.-Omaars (1578 - 1587)
het verblijf van de zusters van ten Bunderen in Ieper (1587 - 1785)
de zusters van ten Bunderen in de Lombaardstraat in Ieper (1587 - 1607)
de zusters van ten Bunderen bij de St.-Jakobskerk in Ieper (1607 - 1695)
de zusters van ten Bunderen in Coninckxdaele in de Rijselsestraat in Ieper (1695 - 1783)
de afschaffing van de zusters van ten Bunderen in Ieper onder het Oostenrijks Bewind (1783)
de Augustijnse leefregel van de Zusters van Ten Bunderen in Ieper
de eigendommen van de Zusters van Ten Bunderen tijdens hun verblijf in Ieper (1578-1785)
kunstwerken van de Zusters van O.L.Vrouw ten Bunderen - Ieperse periode (1587 - 1785)
de terugkeer naar Moorslede (1785)
Het Frans Bewind en de openbare verkoop van alle onroerende goederen van ten Bunderen (1795 - 1801)
de uitbouw van het hoofdklooster van Ten Bunderen in Moorslede (1785 - 1914)
Aangroei van het grondplan van de klooster- en schoolgebouwen van Ten Bunderen in Moorslede (1785-1914)
de kloosterregel van de Zusters van Moorslede vanaf 1785 tot 2008
het meisjes pensionaat van de Zusters ten Bunderen in Moorslede (1815 - 1991)
de school voor doofstommen en blinden in het klooster van Moorslede (1834 - 1838)
onafhankelijke stichtingen van het klooster van Moorslede in de eerste helft van de 19de eeuw
de filialen (bijhuizen) in West-Vlaanderen van de Zusters van ten Bunderen in Zonnebeke
de lagere scholen in het klooster van de Zusters van Ten Bunderen in Moorslede-centrum
de wijkscholen in Moorslede van de zusters van Ten Bunderen
het weeshuis van de Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen in Moorslede (1861-1919)
het klooster van de Zusters van ten Bunderen in Moorslede tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
de vluchtoorden van de Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen tijdens Wereldoorlog I (1914-1918)
de heropbouw van het moederklooster in Moorslede na WO I (1918-25)
het secundaire onderwijs in het Ten Bunderen klooster in Moorslede na Wereldoorlog I
de landbouwhuishoudschool van Ten Bunderen in Moorslede (1923-1969)
historisch overzicht van de Basankusu-missie
de recente geschiedenis van het klooster van O.L.V.-ten Bunderen in Moorslede (1925-2004)
de inkomsten (onderwijs) van de zusters van Ten Bunderen tijdens de 19de en 20ste eeuw in Moorslede
kunstwerken in bezit van de Zusters van de Congregatie van O.L.Vrouw ten Bunderen - Moorsleedse periode
Het teruggevonden Mariabeeld van boven de kapelingang van het 19de eeuws klooster in Moorslede
het hoofdklooster van de Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen verlegd naar Zonnebeke (2004 -)
Het huidig charisma van de Zusters van O.L.Vrouw Ten Bunderen
het patroonsfeest van de Congregatie op OLVrouw Tenhemelopneming (15 augustus)
Namenlijst van de Zusters van Ten Bunderen - deel 1
Fotoalbum van de Zusters van de Congregatie van O.L.V.-Ten-Bunderen
portrettengalerij van de Algemene Oversten sinds de 19de eeuw
tijdlijn van de Congregatie O.L.V.-ten-Bunderen
publicaties in verband met de Congregatie van de Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen
de archieven van de Congregatie van de Zusters van O.L.-Vrouw-ten-Bunderen
De Ten Bunderen Wandelroute in Moorslede - inleiding
Virtuele gebedsruimte van de Zusters van O.L.V.-ten-Bunderen
thevelin.html
de Oude Heerweg langs het Gasthuis Ten Bunderen
het Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede op oude landkaarten
De parochie Moorslede en het bisdom Doornik ten tijde van het Gasthuis Ten Bunderen
kerkverval en de tegenbeweging van leken in de Middeleeuwen
de gebouwen van het middeleeuws Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede - de gebouwen
de tuin van het middeleeuws Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
het interieur van het Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
Manuscript van de Regel van het Gasthuis ten Bunderen (1473)
Transcriptie van de Augustijnse Regel van het Gasthuis ten Bunderen (1473)
De Regel van de H. Augustinus (vrouwelijke versie). - Nederlandse vertaling door Pater T. Van Bavel o.s.a.
De Latijnse tekst van de Regel van de H. Augustinus
Toelichting bij de Regel van Augustinus (T. J. Van Bavel)
Het leven van St.-Augustinus van Hippo
augustinusinbeeld.html
De geschiedenis en huidige structuur van de Orde der Augustijnen
Vrouwelijke religieuzen binnen de Augustijnen-familie
De spiritualiteit van de H. Augustinus
Manuscript van de Statuten van het Gasthuis ten Bunderen (1473)
Transcriptie van de Middelnederlandse Statuten van het Gasthuis ten Bunderen (1473)
Franse statuten van het St.-Jorishospitaal van Menen (1473)
De Latijnse tekst van de Statuten voor het Gasthuis ten Bunderen (1473)
De historische evolutie van de kloosterstatuten en de invloeden op het Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
De kloosterregel van de H. Benedictus
Het St.-Janshospitaal in Jeruzalem
De statuten van het Sint-Janshospitaal in Jeruzalem (ca. 1150)
Statuten St.-Janshospitaal Jeruzalem (ca. 1150) - Engelse vertaling
Aanvullende statuten St.-Janshospitaal Jeruzalem (1181) - Latijnse tekst
De statuten van Roger de Moulins voor het Sint-Janshospitaal in Jeruzalem (1182)
De kloosterstatuten van het hospitaal in Montdidier (Frankrijk)
Statuten van het hospitaal van Montdidier (1207) - Amiens (1233)
Statuten van het hospitaal van Montdidier (1207)
De kloosterstatuten van het St.-Janshospitaal in Brussel (1211)
Statuten St.-Janshospitaal Brussel (1211) - Latijnse tekst
Statuten St.-Janshospitaal Brussel (1211) - Nederlandse vertaling
Statuten van het O.-L.-Vrouwhospitaal in Doornik (1238)
Statuten van het O.-L.-Vrouwhospitaal van Doornik (1238)
De regionale concilies van Parijs, Rouen en het 4de Algemeen Concilie van Lateranen
De oudste Constitities van de Dominicanen (1215-1237)
De oudste Constitities van de Dominicanen (1215-1237) - Engelse vertaling
De kloosterstatuten van het O.L.V.-Hospitaal van Kortrijk (1430)
De oudste statuten van het O.-L.-Vrouwhospitaal in Kortrijk (1430)
De kloosterstatuten van het St.-Jorishospitaal van Menen (1473)
De kloosterstatuten van het St.-Janshospitaal van Wervik (1473)
Transcriptie van de Middelnederlandse Statuten van het St.-Janshospitaal in Wervik (1473)
de bedevaart als symbool van het leven
geschiedenis van de bedevaarten in het westers christendom
bedevaartsoorden tijdens de Middeleeuwen
de geschiedenis van de bedevaarten naar het H. Land
H. Land - Jeruzalem- Heilige Plaatsen
H. Grafkerk in Jeruzalem
De kruisweg (Via Dolorosa) in Jeruzalem
Heilige plaatsen buiten Jeruzalem in het H. Land
de bedevaartroutes per boot en over land naar het H. Land
de insignes van de middeleeuwse pelgrim uit het Heilig land
geschiedenis van de Rome-bedevaarten tot de late Middeleeuwen
de heilige plaatsen in Rome
de St.-Pietersbasiliek in Rome
De opvang van Vlaamse pelgrims in Rome
de bedevaartswegen in de Middeleeuwen naar Rome
de pegrimstekens uit Rome
middeleeuwse bedevaarten naar de Drie Koningen in Keulen
de Driekoningen legende
de geschiedenis van de relieken van de Drie Wijzen
het reliekschrijn van de Drie Koningen in de Dom van Keulen
Driekoningen-insignes uit Keulen
Driekoningen in de middeleeuwse Vlaamse kunst
Vlaamse bedevaartsplaatsen tijdens de Middeleeuwen
bedevaartsoorden in Frankrijk tijdens de Middeleeuwen
bedevaartsplaatsen in Nederland in de Middeleeuwen
bedevaartsplaatsen in Italië tijdens de Middeleeuwen
bedevaartsplaatsen in Duitsland tijdens de Middeleeuwen
secundaire bedevaartsplaatsen op de Britse Eilanden tijdens de Middeleeuwen
overige buitenlandse bedevaartsplaatsen tijdens de Middeleeuwen
De geschiedenis van Santiago de Compostela
De Jakobus-legenden in Santiago de Compostela
De kathedraal van Santiago de Compostela
middeleeuwse pelgrimswegen naar Compostela- algemeen
De oude Compostela-routes in de Lage Landen
middeleeuwse Compostela-routes in Frankrijk
de middeleeuwse Compostela-pelgrimsweg Brugge-Parijs via Moorslede
de middeleeuwse Compostela-pelgrimsweg Brugge-Parijs via Doornik
De "Via Yprensis" - de middeleeuwse pelgrimsweg vanuit Nieuwpoort via Ieper naar Compostela
de bedevaartsweg "Via Turonensis" - II. de aanlooproute Parijs-Tours
de bedevaartsweg "Via Turonensis" (III. Tours - Bordeaux)
de bedevaartsweg "Via Turonensis" (IV. Bordeaux - Pyreneeën)
de Compostelaroute (Pyreneeën - Puente la Reina)
de Spaanse pelgrimsweg "Camino francés" naar Compostela
De kustweg naar Santiago de Compostela
bedevaarten per boot naar Compostela
de rituelen van de pelgrims naar Santiago de Compostela
invloeden van de bedevaarten naar Compostela
de icconografische voorstelling van de H. Jacobus
de insignes van de pelgrims naar Compostela
de middeleeuwse relieken-cultus
de aflaten en de bedevaarten in de middeleeuwen
kritiek op de bedevaarten, de reliekencultus en aflaten
de motieven om op bedevaart te gaan in de Middeleeuwen
de kledij van de middeleeuwse pelgrim
de attributen van de middeleeuwse pelgrim
de insignes van de middeleeuwse pelgrim
het vertrek van de pelgrim
de bedevaarders onderweg over land
de opvang van de pelgrims in de middeleeuwen
het verblijf in het bedevaartsoord
de middeleeuwse broederschappen voor de pelgrims
het juridisch statuut van de pelgrims
de militaire bescherming van de pelgrims in de middeleeuwen
Geschiedenis van de gasthuizen en hospitalen - De eerste christenen, tot de 3de eeuw
Geschiedenis van de gasthuizen en hospitalen - In het Oosten (vanaf de 4de eeuw)
Geschiedenis van de gasthuizen en hospitalen - Begin in het Westen (vanaf de 5de eeuw)
Geschiedenis van de gasthuizen en hospitalen - De Karolingische tijd (8ste en 9de eeuw)
Geschiedenis van de gasthuizen en hospitalen - post-Karolingische tijd (de 10de eeuw)
Geschiedenis van de gasthuizen en hospitalen - de 11de eeuw
Geschiedenis van de gasthuizen en hospitalen - de 12de eeuw
Geschiedenis van de gasthuizen en hospitalen - de 13de eeuw
Geschiedenis van de gasthuizen en hospitalen - de 14de eeuw
Geschiedenis van de gasthuizen en hospitalen - de 15de eeuw
Geschiedenis van de gasthuizen en hospitalen - de 16de eeuw
Overzicht van de Middeleeuwse gasthuizen in het huidige West-Vlaanderen
de middeleeuwse stadshospitalen
de gezagsstructuur van het verdwenen middeleeuws Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
Het kapittel en de straffen voor fouten in het Gasthuis ten Bunderen in Moorslede
De opname en opleiding van nieuwe zusters in het Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede
de soorten gasthuisbewoners in de middeleeuwen
het dagelijks leven in het Gasthuis Ten Bunderen - binnenshuis
het dagelijks leven in het Gasthuis Ten Bunderen - op de boerderij
het dagelijks leven in het Gasthuis Ten Bunderen - op het veld
het dagelijks leven in het Gasthuis Ten Bunderen - ambachtelijk werk
het dagelijks leven in het Gasthuis Ten Bunderen - in het dorp
het dagelijks leven in het Gasthuis Ten Bunderen in Moorslede - naar de markt
de dagindeling van de zusters van Ten Bunderen Coninckx-daele in Ieper
gedicht van Guido Gezelle
het filiaal van de Zusters Ten Bunderen in Brugge (1989-2003)
het filiaal van de zusters Ten Bunderen in Geluwe (1927-2008)
het filiaal van de Zusters Ten Bunderen in Knokke (1892-2017)
het filiaal van de Zusters van Ten Bunderen in Krombeke (1893-1945)
het filiaal van de Zusters Ten Bunderen in Mariakerke-Oostende (1895-2015)
het filiaal van de Zusters van Ten Bunderen in Middelkerke (1890-1992)
het voormalig filiaal van de Zusters van Ten Bunderen in Moorslede (2004-2013)
het filiaal van de zusters van Ten Bunderen in Oedelem (1911-2002)
het filiaal van de Zusters van Ten Bunderen in Oostveld-Oedelem (1911-1990)
het filiaal van de zusters Ten Bunderen in Pollinkhove (1884-1951)
het filiaal van de Zusters Ten Bunderen in Poperinge (1928-1961)
het filiaal van de Zusters van Ten Bunderen in Proven (1891-1938)
het filiaal van de Zusters van Ten Bunderen in Raversijde (1905-1971)
het filiaal van de Zusters van Ten Bunderen in Slypskapelle-Moorslede (1856-1975)
het filiaal en de school van de Zusters Ten Bunderen in Waardamme (1889-1993)
het filiaal van de zusters Ten Bunderen in Abele-Watou
het filiaal van de Zusters van Ten Bunderen in Westouter
het filiaal van de Zusters Ten Bunderen in Wulpen (1891-1945)
de geschiedenis van het vroegere filiaal van de Zusters van Ten Bunderen in Zonnebeke (1883-2004)
IM KLOSTER ZU MOORSLEDE
historisch overzicht van D.R. Congo - pre-koloniale tijd (1482-1885)
historisch overzicht van D.R. Congo - Leopold II's Onafhankelijke Congostaat (1885-1908)
historisch overzicht van D.R. Congo - Belgisch Congo (1908-1960)
historisch overzicht van D.R. Congo - Onafhankelijkheid en burgeroorlog (1960-1965)
historisch overzicht van D.R. Congo - het Mobutu-tijdperk (1965-1997)
geschiedenis van de missionering van Congo I - vanuit Portugal (1482-1640)
geschiedenis van de missionering van Congo - nieuwe kerstening door de Kapucijnen (1640-1835)
geschiedenis van de missionering van Congo - nieuwe zendingspoging van de Franse Spiritijnen (1865 - 1891)
geschiedenis van de missionering van Congo - de Franse Witte Paters in oostelijk Congo (vanaf 1878)
geschiedenis van de missionering van Congo - in de Congo-Vrijstaat onder Leopold II (1885 - 1908)
geschiedenis van de missionering van Congo - Belgisch-Kongo (1908-1960)
geschiedenis van de missionering van Congo - na de onafhankelijkheid (1960-1996)
onstaansperiode van de Basankusu-missie I. - de missionarissen van Mill Hill
onstaansperiode van de Basankusu-missie. II - de Mill Hill-missionarissen. - de keuze voor Congo
onstaansperiode van de Basankusu-missie III.- de pionierstijd van Mill Hill (1905-1908)
onstaansperiode van de Basankusu-missie - de stichting van Basankusu (1908)
onstaansperiode van de Basankusu-missie - V. de verdere uitbouw van de Basankusu-missie (vanaf 1915)
de 5 pioniers van de Ten Bunderen-missie in Congo (1925-1928)
de Ten Bunderen missiepost van Basankusu (DR Congo) - situering
De Ten Bunderen missiepost van Basankusu (DR Congo) - onderwijs
de Ten Bunderen missiepost van Basankusu (DR Congo) - gezondheidszorg
de Ten Bunderen missiepost van Basankusu (DR Congo) - pastoraal werk
de Ten Bunderen missiepost van Basankusu (DR Congo) - fotoboek Zr. Rolande Dhondt
de missiepost van Mampoko (DR Congo)
Kodoro missiepost (DR Congo) Zusters OLV ten Bunderen
de missiepost van Waka in het bisdom Basankusu (DR Congo)
namenlijst van de missionarissen in Congo van de Zusters van Ten Bunderen uit Moorslede
de opeenvolgende lichtingen van de Ten Bunderen-Zusters naar de Congo-missie
de inlandse zusters van Ten Bunderen in het bisdom Basankusu (1954-1975) in Congo
de Congregatie van de Soeurs Thérésiennes in het bisdom Basankusu (RD Congo) - vanaf 1975
de Congregatie van de Soeurs Thérésiennes in het bisdom Basankusu (RD Congo) - evolutie sinds 1996
De communauteiten van de Soeurs Thérésiennes in het bisdom Basankusu (RD Congo)
Namenlijst van de Congregatie van "Soeurs Thérésiennes" in Basankusu (D.R. Congo)
kerkstructuur van het bisdom Basankusu (DR Congo)
Namenlijst van de Zusters van Ten Bunderen - deel 2
Namenlijst van de Zusters van Ten Bunderen - deel 3
Namenlijst van de Zusters van Ten Bunderen - deel 4
Namenlijst van de Zusters van Ten Bunderen - deel 5
plaats van Maria's dood en/of tenhemelopneming
Geschiedenis van het feest van Maria Tenhemelopneming
de geschiedenis van de leer over Maria's Tenhemelopneming
Maria Tenhemelopneming in de christelijke kunst en iconografie
de getijden van het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming- het avondgebed op de vooravond
Liturgie van het feest van Maria Tenhemelopneming- de eucharistieviering
Liturgische gezangen van Maria Tenhemelopneming - intredezang van de eucharistieviering
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 1. Het verdwenen Gasthuis Ten Bunderen
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 2. De Oude Heirweg.
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 3. De Bunderkruishoeve
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 4. Het verdwenen 19de-eeuws moederklooster.
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - Traject 6de Jagersstraat-Iepersestraat-Stationsstraat.
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 5. De St.-Achariushoek
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 6. De voormalige directeurswoning
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 7. Het 20ste-eeuws hoofdklooster (1923-2004)
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 8. De kleuter- en basisschool van het klooster.
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 9. Het Kasteelhof
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 10. De parochiekerk St.-Martinus.
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 11. Het teruggevonden Mariabeeld.
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 12. Marktplaats met het standbeeld van Pater Lievens.
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 13. Het St.-Elisabeth hospitaal
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 14. Het voormalig Klein College
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 15. Het kerkhof van Moorslede
De Ten Bunderen wandelroute in Moorslede - 16. Knaagreepstraat
de getijden op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - de uitnodiging
de getijden op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - het morgengebed
de getijden op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - het gebed voor de middag
de getijden op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - het middaggebed
de getijden op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - het gebed na de middag
de getijden op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - het avondgebed
de getijden op het hoogfeest van Maria Tenhemelopneming - de dagsluiting
Liturgische gezangen van het feest van Maria Tenhemelopneming - de tussenzang van de eucharistieviering
Liturgische gezangen van het feest van Maria Tenhemelopneming - het offertorium in de eucharistieviering
Liturgische gezangen van het feest van Maria Tenhemelopneming - Communie-zang van de eucharistieviering
Liturgische gezangen van het feest van Maria Tenhemelopneming - de Magnificat-hymne
Liturgische gezangen van het feest van Maria Tenhemelopneming - de hymne Ave Maris Stella
In 't verre en 't vreemde land (Guido Gezelle)
Created with MySitemapGenerator